W Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Politechniki Białostockiej przeprowadzono badania dotyczące wytrzymałości udarowej paneli fotowoltaicznych. Celem przeprowadzonych badań był wzrost świadomości na temat właściwego zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej.

zdjęcie ilustracyjne

W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami na temat pożarów w obiektach wyposażonych w instalację fotowoltaiczną, naukowcy z Politechniki Białostockiej postanowili zgłębić temat bezpieczeństwa paneli PV i zbadać rzeczywistą odporność udarową urządzeń instalacji na skutki przepięć, które mogą powstać zarówno w wyniku wyładowań piorunowych, jak również innych sytuacji związanych z pracą urządzeń elektroenergetycznych.

Przyczyną pożarów mogą być m.in. niskiej jakości panele fotowoltaiczne czy też niewłaściwa ich instalacja, ale i wyładowania piorunowe.

– W momencie, kiedy panel elektryczny ulegnie uszkodzeniu, pojawia się zwarcie i automatycznie pojawia się łuk elektryczny. Kiedy się pali łuk elektryczny wszystko oczywiście się nagrzewa i dochodzi do pożaru, który w większości przypadków jest mało widoczny, gdyż pojawia się nie na zewnątrz, a pod panelem fotowoltaicznym – wyjaśnia dr inż. Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, dodając, że taki pożar nie tak łatwo ­ugasić.

Naukowiec z Politechniki Białostockiej zwraca uwagę na brak wystarczających informacji na temat wytrzymałości paneli fotowoltaicznych na przepięcia. Normy tego nie wymagają, dlatego też producenci tego nie badają i takich informacji użytkownik w prosty sposób nie uzyska. Dlatego tak ważna, o czym rzadko się mówi, jest właściwa ochrona odgromowa i przepięciowa. Konieczność jej posiadania szczególnie podkreślają naukowcy z Wydziału Elektrycznego.

Badania przeprowadzili w Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Politechniki Białostockiej, w którym można odtworzyć rzeczywiste warunki występujące podczas uderzenia pioruna. Jak wyglądały ich badania?

– Podjęliśmy próbę wyznaczenia rzeczywistej wytrzymałości paneli fotowoltaicznych oraz pokazania skutków rzeczywistych, które mogą wystąpić podczas doziemnych wyładowań piorunowych w instalację fotowoltaiczną – bezpośrednio, jak również wskutek wyładowań piorunowych w obiekty znajdujących się nieopodal instalacji fotowoltaicznych. Uczelnia dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania takich badań. Takim urządzeniem, z którego jesteśmy dumni jest generator prawdziwego prądu wyładowania piorunowego – wyjaśnia dr inż. Jarosław Wiater.

Co radzą naukowcy Politechniki Białostockiej wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad panelami PV? Instalując system fotowoltaiczny należy wyposażyć budynek w instalację odgromową i przepięciową. Powinniśmy się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych zagrożeń związanych z pożarem, tym bardziej, że ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczeń wyraźnie stwierdzają, że systemy i elektrownie fotowoltaiczne muszą być wyposażone w instalacje odgromową i przepięciową.

Warto inwestować w odnawialne źródła energii, to nasza przyszłość. Należy jednak pamiętać o właściwej ochronie naszego budynku, by żyć nie tylko ekologicznie, ale przede wszystkim – bezpiecznie. 

Dr inż. Jarosław Wiater – studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej ukończył w 2002 roku. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika, specjalność technika wysokich napięć. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. Jest autorem 2 monografii, 146 publikacji naukowych.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

|wrotapodlasia.pl