Trwają rozmowy z Lasami Państwowymi w sprawie zamiany działek, bo obecnie leczniczy torf znajduje się na terenie augustowskiego nadleśnictwa.

Puszcza Augustowska zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Ale jak zapewniał podczas ostatniego posiedzenia komisji uzdrowiskowej burmistrz Mirosław Karolczuk, sprawy idę w dobrym kierunku i przygotowywane są dokumenty niezbędne do uzyskania koncesji na wydobywanie borowiny.

– Dokumentów, które składa się wraz z wnioskiem o koncesję jest dosyć dużo. Nie czekamy na akt notarialny, tylko już je przygotowujemy. Jest to szereg takich zagadnień, które należy, ubiegając się o pozwolenie na wydobywanie borowiny, spełnić. Te działania rozpoczęliśmy już dawno. Są one kontynuowane, tak by po uzyskaniu prawa własności móc, jak najszybciej złożyć do starostwa wniosek o wydanie koncesji.

Miasto będzie musiało znaleźć firmę, która będzie zajmowała się wydobywaniem borowiny.

– Koncesji nie wydaje się dla samorządu, tylko dla podmiotu gospodarczego. Coraz bardziej skłaniam się do tego, by była to jedna ze spółek komunalnych. Wydobywanie, to nie tylko potencjalne korzyści ze sprzedaży lub przetwórstwa tej borowiny. To także ściśle określony proces i działania wymagające ogrodzenia, opracowania planu eksploatacji i zabezpieczenia zasobów torfu.

Dodajmy, że posiadanie leczniczej borowiny jest jednym z warunków utrzymania przez miasta statutu uzdrowiskowego.

| red: mik

autor: Marta Sołtys /.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki