zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Raport o Stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok zawiera m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych od maja do września 2019 r. wśród turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej. Przygotowane ankiety wypełniło 542 respondentów.

Krótki fragment z tego obszernego opracowania:

Informacje o Augustowie turyści najczęściej pozyskiwali z Internetu (ok. 34%), od rodziny i znajomych (ok. 23%). Głównym celem przyjazdu turystów do Augustowa był wypoczynek (ok. 32%) oraz zwiedzanie (ok. 29%). Aż 37% turystów wybrało Augustów ze względu na wysokie walory przyrodnicze, natomiast 27% za powód przyjazdu wskazał wypoczynek i plażowanie.

Większość turystów deklarowała chęć ponownego przyjazdu do Augustowa (ok. 81%) oraz chęć polecenia Augustowa swoim znajomym oraz rodzinie (ok. 95%). Około 72% turystów wie o posiadanym przez Augustów statusie uzdrowiska.

W raporcie nie znaleźliśmy informacji o tym, ilu z ankietowanych turystów wybrało Augustów na miejsce swego wypoczynku ze względu na status uzdrowiska, możemy tylko domniemać, że jest to całkiem duża grupa odwiedzających nasze miasto. Status uzdrowiska ma przełożenie na konkretne korzyści dla wszystkich mieszkańców Augustowa. Nie brzmi to ładnie, jednak nie da się tego inaczej ująć. Od liczby turystów w bardzo dużym stopniu uzależniony jest poziom życia mieszkańców Augustowa.

Droga do uzyskania statusu uzdrowiska przez Miasto Augustów była długa. Miasto posiada status uzdrowiska od 1993 roku. Od dwóch lat część mieszkańców za pośrednictwem swoich radnych nie ukrywa zaniepokojenia możliwością utraty tego, o co tak bardzo kiedyś zabiegano. Radni kierują zapytania w tej sprawie do kolejnych burmistrzów. Temat wraca co pewien czas na posiedzeniach Rady Miejskiej, jednak obawy z tym związane są nadal.

W odpowiedzi której udzielił radnej Burmistrz Augustowa 14. lutego 2019 r., na interpelację z dnia 31.01.2019 r. w sprawie możliwości utraty statusu uzdrowiska przez Miasto Augustów czytamy m.in.:

W dniu 21 lutego 2018 roku uchwałą nr XLV/438/18 Rada Miejska przystąpiła do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanego „Złoże borowin- Silikaty” We wrześniu Urząd Miejski rozpoczął działania związane z wyceną wyodrębnionej działki złoża borowin w celu dokonania zamiany gruntów leśnych będących w posiadaniu gminy Augustów z działką, na której znajduje się teren górniczy borowin leczniczych. Po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża borowin leczniczych „Silikaty” o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Augustowie (planowany termin 1 kwartał 2019r.) będzie możliwe zakończenie procedury pozyskania złoża przez gminę Augustów. Uzyskanie prawa do gruntu da możliwość uruchomienia wydobywania surowca leczniczego.

Przypomnijmy, że posiadanie złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimatu o potwierdzonych właściwościach leczniczych jest podstawowym warunkiem do spełnienia przy ubieganiu się o status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra Gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie. Nie jest to zatem warunek do jednokrotnego spełnienia. Prawo wymaga potwierdzenia tego co najmniej, raz na 10 lat. Według naszej wiedzy Augustów powinien to zrobić w roku 2019. Status uzdrowiska przewiduje też pewne odstępstwa od sztywnego terminu:Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie (maksymalnie 5 lat).

Temat złoża borowiny nie jest jedynym który może budzić niepokój mieszkańców. Augustów ma jaszcze inne wymogi do spełnienia z tym związane. Mowa jest o tym w jednej z ostatnich relacji dziennikarza Radia Białystok. Krótki jej fragment zamieszczamy niżej >>>

Zarówno poprzedni Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, obecny Mirosław Karolczuk jak i Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska, dr arch. Tomasz Ołdytowski, w odpowiedziach na interpelacje radnych i w wywiadach dla mediów na ten temat wielokrotnie podkreślali, że: „Prace trwają i nie ma niepokoju o utratę statusu uzdrowiska”. Radni kierują swoje zapytania na ten temat od roku 2018. Zbliżamy się do 6. miesiąca roku 2020, a nie padła jeszcze konkretna odpowiedzi, czy sprawy złoża borowin zostały pod względem prawnym, własnościowym i technicznym „załatwione”?

Temat statusu uzdrowiska jest niezmiernie ważnym dla mieszkańców Augustowa. Kilka ostatnich lat pracy Rady Miejskiej pokazało, jak bardzo potrafią oni dbać o nasze wspólne finanse. Wielokrotnie mogliśmy przysłuchiwać się temu, jak zażarte dysputy były toczone przy okazji rozpatrywania wniosków o wyłożenie z kasy miejskiej kilku lub kilkunasty tysięcy. W tym przypadku chodzi o wpływy rzędu kilkuset tysięcy rocznie.

Do budżetu miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej wpłynęło za 2017 rok – 403.089,81 zł, za rok 2018 – 461.189,30 zł. Wiążą się z tym dodatkowa dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizacje zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Kolejne kilkaset tysięcy, w 2017 roku – 300.078,80 zł, a w 2018 roku -377.483,13 zł. W obecnej sytuacji, kiedy przewidywane są kilkunastomilionowe straty w budżecie miejskim spowodowane obecną sytuacją związaną z koronawirusem, utrata wpływów z tego tytułu pogłębiłaby jeszcze przewidywany deficyt w kasie miejskiej.

We wtorek, 19 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie, w tym Komisji Uzdrowiskowej. Czy ten temat będzie poruszony przez radnych nie wiemy. Artykuł publikujemy z nadzieją, że zwróci uwagę radnych na sprawę wymagającą pilnych działań. Jeżeli takie zostały już poczynione, to dla uspokojenia mieszkańców przekaże jasno sformułowany komunikat w tej sprawie. Taka sposobność pojawia się wkrótce. W przyszłym tygodniu, 28 maja 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej. Ze swojej strony zwróciliśmy się do Burmistrza Augustowa z prośbą o informację nt. działań Urzędu Miejskiego w celu przedłużenie dla Augustowa statusu miasta uzdrowiska.

|Bart.