Czy zakończone zostały już działania Urzędu Miejskiego w Augustowie mające na celu przedłużenie dla Augustowa statusu miasta uzdrowiska?

W poniedziałkowym artykule zatytułowanym „Czy możemy być spokojni o status uzdrowiska miasta Augustów?” informowaliśmy, że poprosiliśmy o odpowiedź na powyższe pytanie Burmistrza Augustowa p. Mirosława Karolczuka. Odpowiedź, za którą uprzejmie dziękujemy, otrzymaliśmy w dniu wczorajszym. Oto ona:

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk /zdjęcie arch. www.augustow.org/

W odpowiedzi na zapytanie redakcyjne z dnia 14 maja 2020 r. dotyczące statusu miasta uzdrowiskowego informuję, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w dniu 11 kwietnia 2019 roku do Ministerstwa Zdrowia został złożony operat uzdrowiskowy (kontrolny) Uzdrowiska Augustów w celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonych dla uzdrowisk. Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt powyższego operatu.

6 lipca 2018 r. została zawarta umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego dotycząca przeprowadzenia niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Augustów. W lipcu 2020 roku opracowanie zostanie zakończone wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu. Termin na przedłożenie tego dokumentu do Ministerstwa Zdrowia został wyznaczony na 31 grudnia 2020 r.

W 2015 roku Gmina Miasto Augustów uzyskała, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny ze złoża „Silikaty”. W celu ubiegania się o koncesję na wydobywanie borowin, w roku 2019 opracowano wycenę działki na której znajdują się złoża borowiny leczniczej i która stanowi własność Skarbu Państwa oraz jest administrowana przez Lasy Państwowe. Informacja ta była potrzebna do przeprowadzenia zamiany działek między Administracją Lasów Państwowych a Gminą Miasto Augustów. W lutym 2020 roku Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku unieważnił wstępną zgodę na zamianę ze względu na planowaną budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16.

Ministerstwo Zdrowia nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Uzdrowiska Augustów. Możemy być spokojni o status miasta uzdrowiskowego.

Urząd Miejski w Augustowie

|Bart.