Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest każdego roku 27 września. Jego celem jest zwiększenie świadomości globalnej społeczności na temat wartości społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej turystyki oraz wkładu, jaki sektor może wnieść w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Grafika ilustracyjna: augustow.org

Świadomość globalna społeczności na temat turystyki budowana jest na poziomie krajów, regionów i miast. Jako mieszkańcy Augustowa, miasta, którego mieszkańcy w bardzo dużym stopniu utrzymują się z turystyki i które w sezonie odwiedzane jest przez setki tysięcy gości, doskonale rozumiemy, że turystyka jest nie tylko sposobem na spędzenie wolnego czasu. To także doskonała metoda poznania nowych kultur, tradycji, języków i oczywiście promocji naszych lokalnych bogactw, którymi bez wątpienia są nasze lasy i jeziora. Ważną rolą w tym zakresie odgrywają lokalni przewodnicy turystyczni.

Znaczne zróżnicowanie udziału turystyki w generowaniu wartości dodanej poszczególnych państw jest związane z poziomem otwartości poszczególnych rynków turystycznych na turystów międzynarodowych oraz potencjałem ekonomicznym przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Obserwowany wpływ turystów zagranicznych na wartość dodaną generowaną przez turystykę wynika z faktu, że podróże zagraniczne związane są ze znacznie większymi wydatkami ponoszonymi przez turystów niż podróże krajowe. Ilustrują to dane dotyczące struktury ruchu turystycznego i wydatków turystów w Polsce.

W 2018 r. przyjechało do Polski 19,6 mln turystów zagranicznych a łączna wartość poniesionych przez nich wydatków w związku z odbywanymi podróżami wy niosła 34,5 mld PLN3. Oznacza to, że średnie wydatki w przeliczeniu na jednego turystę zagranicznego wyniosły 1759 PLN (GUS, 2019b).

Polska jest krajem o jednym z najniższych udziałów turystów zagranicznych w całym ruchu turystycznym. Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej w 2018 r. zajmowaliśmy przedostatnią pozycję. Zbliżony udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie udzielonych noclegów miał miejsce jedynie w Rumunii (81 proc.) i w Niemczech (79 proc.).

Światowy Dzień Turystyki został ustanowiony w 1979 roku przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO). Do instytucji od 1975 roku należy również Polska. Pierwsze obchody z okazji Dnia Turystyki odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Tourism’s contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding” („Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”). Głównym celem święta jest promowanie turystyki jako ważnego elementu społeczności międzynarodowej i podkreślenia jej roli w światowym rozwoju społecznym, kulturowym, politycznym bądź ekonomicznym.

Turystyka na świecie silnie oddziałuje na wiele dziedzin codziennego życia. Również zmianie ulega wizerunek turystyki. Kiedyś czas urlopu lub wakacji był postrzegany jako okazja do wypoczynku, zaś dziś turyści potrzebują nie tylko odpoczynku od codziennej pracy, ale również nowych wrażeń, emocji i przeżycia ekscytujących przygód. A coraz więcej osób decyduje się na urlop poza granicami własnego kraju, nawet na nietypowe podróże, w miejsca zagrożone konfliktem zbrojnym lub wyjątkowo niebezpieczne.

źródło: bimkal.pl; GUS

|Bart.