Zabytkowy budynek w Augustowie i młyn w skansenie w Koźlikach zostaną odrestaurowane. Na posiedzeniu w czwartek, 23 września, zarząd województwa przyznał na ten cel 673 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Kwota 673 tys. zł na niebieskim tle

– Musimy dbać o podlaskie zabytki. Naszym obowiązkiem jest przekazywać je w dobrym stanie następnym pokoleniom. One stanowią nasz fundament, budują tożsamość narodową, są pomnikami pamięci – stwierdził marszałek Artur Kosicki.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie gruntownie odnowi zabytkowy budynek mieszkalno-usługowy oraz zaadaptuje go na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Augustowie.  Zostaną wyremontowane stropy, dach, elewacja, zmodernizowane centralne ogrzewanie, instalacje kanalizacyjne i elektryczne. W tym obiekcie będą przeprowadzane potem szkolenia, treningi i spotkania uczestników CIS w ramach projektów aktywizacji społecznej i zawodowej. CIS stanie się również miejscem pracy jego podopiecznych. Koszt tej inwestycji wyniesie 836 tys. zł, a dotacja – 479 tys. zł.

­– Cieszę się, że ten budynek po odrestaurowaniu będzie służył ludziom w trudnej sytuacji. Otrzymają tam fachową pomoc, szansę na znalezienie pracy, usamodzielnienie – podkreśliła Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

Kwota 479 tys. zł na niebieskim tle

Z kolei Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach wyremontuje zabytkowy wiatrak ze Stupnik. Ma znów mleć zboże, co stanie się dodatkową atrakcją turystyczną skansenu w Koźlikach (powiat bielski). Odbudowany zostanie mechanizm młyna wodnego, koło wodne i kamień młyński. Przeprowadzone będą również roboty budowlane związane z posadowieniem, wzniesieniem ścian i wykonaniem dachu, osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej, a także uruchomienia układu napędowego oraz mechanizmu mielenia. Wartość tego projektu wynosi 228 tys. zł, a dofinansowanie pokryje 194 tys.

Kwota 194 tys. zł na niebieskim tle

Projekty uzyskały dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach konkursów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa

|wrotapodlasia.pl/