PRZYPOMNIENIE O INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Miasto Augustów realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza oraz obowiązek nałożony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w uchwalonym Programie Ochrony Powietrza dla strefy podlaskiej, przystąpiła do realizacji zadania pn. inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, potocznie zwanej liczeniem pieców w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. W ramach inwentaryzacji gmina zobowiązana jest do pozyskania danych o sposobie ogrzewania każdego budynku położonego na terenie miasta Augustowa.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest przez Ankieterów – pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętowidzkiej 6/4, 61-058 Poznań.

Wykaz ankieterów:

1. Anuszkiewicz Justyna

2. Jatkowska Małgorzata

3. Lewkowicz Iwona

4. Tomasz Struski

Każdy ankieter wyposażony jest w identyfikator obejmujący jego imię i nazwisko, numer telefonu do firmy Ekolog Sp. z o.o. oraz numer telefonu do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Dane te umożliwią Państwu zweryfikowanie tożsamości Ankietera.

Ankieterzy będę potrzebowali od Państwa m.in. następujących informacji:

1) Dane adresowe
2) Dane o budynku
   a) Rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny)
   b) Liczba lokali 
   c) Liczba kondygnacji
   d) Czy budynek jest ocieplony
3) Dane o kotle
  a) Liczba kotłów
  b) Klasa kotła (każdego osobno) na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję
  c) Rok instalacji
  d) Moc
4) Dane o paliwie
  a) Rodzaj paliwa
  b) Ilość zużywanego paliwa
5) Dane o kominku
 a) Ilość kominków w budynku
 b) Sposób użytkowania (do ogrzewania, rekreacyjnie)
 c) Ilość zużywanego paliwa.

Ankieterzy nie mogą żądać od Państwa podawania jakichkolwiek danych osobowych, reklamować firm zajmujących się wymianą/montażem źródeł ciepła, czy też proponować pomocy w pozyskaniu środków finansowych na ten cel. Ich zadaniem jest jedynie zebranie informacji, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze fakt, że ilość informacji, jaką muszą zebrać Ankieterzy jest znaczna, bardzo prosimy o wcześniejsze przygotowanie danych, celem ograniczenia do niezbędnego minimum czasu przebywania Ankietera na terenach Państwa posesji.

Mając na uwadze względy sanitarne możecie Państwo skorzystać także z ankiety on-line zamieszczonej na adresem: https://www.interankiety.pl/i/aEdy9J1v. Osoby, które skorzystają z tej formy spisu nie będą już objęte wywiadem bezpośrednim przeprowadzanym przez Ankietera.

Na koniec pragniemy poinformować, że inwentaryzacja jest obowiązkowa, a Mieszkańcy, którzy nie udostępnią informacji o typie wykorzystywanego źródła ciepła zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”.

Bardzo prosimy o pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji i udzielanie Ankieterom wszystkich niezbędnych informacji.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupełnioną ankietę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska pod nr tel. (87) 643 86 25.

|urzad.augustow.pl/