27 kwietnia to wyjątkowa data dla augustowskiej kultury i sztuki. Burmistrz Mirosław Karolczuk nadał Pani Janinie Osewskiej tytuł Ambasadora Augustowa.  

We wtorek, 27 kwietnia, podczas kameralnego spotkania w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Burmistrz wręczył znanej augustowskiej poetce, pedagożce, animatorce życia literackiego wyjątkowy tytuł. Jego nadanie jest wyrazem szacunku za postawę oraz osobisty wkład w promocję miasta i regionu na forum krajowym oraz międzynarodowym. 

Burmistrz z zaszczytem przekazał Pani Janinie Osewskiej list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz statuetkę. Podczas spotkania nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań. 

zdjęcie ilustracyjne UM w Augustowie

Pani Janina Osewska jest augustowianką. Od 20 lat aktywnie działa jako poetka, fotografka, animatorka życia literackiego oraz regionoznawczyni. Jest założycielką Fundacji Słowo i Obraz. Janina Osewska należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie.

Opublikowała tomiki wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego=Until the time to come (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017), który otrzymał nominację do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”, w kategorii „Orfeusz Mazurski” oraz Jaśnienia (2020).

Wydała autorski albumu fotografii Okruchy (2011), który był nominowany do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ahtens Photo Festival 2015.

Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, portugalski, kaszubski, górnołużycki. Publikowała w polskich pismach literackich oraz w Czechach, Australii, USA, Kanadzie, Argentynie, Indiach, Litwie, na Ukrainie, a także w antologiach i almanachach w Polsce i za granicą (Czechy, Litwa, Mongolia, Liban, Indie, Argentyna, USA). Była gościem międzynarodowych festiwali i kongresów poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz na Litwie.

Otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie kultury i sztuki. Była beneficjentką programu „Kultura polska na świecie” realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (2017, 2019).

W 2018 roku otrzymała tytuł Osobowość Roku 2017 w kategorii Kultura. W dziedzinie poezji była nagradzana w USA (2004, 2006), w Libanie (2019), w Irlandii (2015), Argentynie (2020). W roku 2019 otrzymała nagrodę od The World Academy of Art & Culture i World Congress of Poets podczas 39 World Congress of Poets w Indiach. 

zdjęcie ilustracyjne UM w Augustowie

Jesteśmy zaszczyceni, że osoba o tylu zasługach dla świata kultury pochodzi z naszego miasta. Życzymy Pani Janinie wielu sukcesów zawodowych i osobistych, wytrwałości w dążeniu do celów i satysfakcji z ich osiągania. 

*|as| Urząd Miejski w Augustowie