8 października odbyła się konferencja inaugurująca projekt  „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Na początku konferencji podpisano umowę o dofinansowaniu. Podpisy pod umową złożyli: Pani Diana Piotrowska p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, reprezentująca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak.

„Na zdjęciu Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów i przedstawiciel NFOŚiGW podczas podpisania umowy”/ fot. Marek Węgrzynowicz

W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

  1. Bartnictwo w Polsce -mgr inż. Piotr Kiersnowski  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  2.   Pszczoła środkowoeuropejska linii Augustowska – dawniej i  Dzisiaj – Dr hab. Zbigniew Kołtowski  Instytut Ogrodnictwa  Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
  3.  Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych –dr inż. Adam Kwiatkowski RDLP Białystok, Politechnika Białostocka Instytut Nauk Leśnych
  4. Omówienie projektu: Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”- dr inż. Adam Sieńko

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, samorządów, pszczelarzy, służb sanitarnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Ożywiona i wielowątkowa dyskusja dowodziła ważności poruszonych zagadnień i zasadności planowanych działań w ramach projektu na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, czyli z tzw. Funduszy Norweskich.

MATERIAŁY DO POBRANIA