Augustowskie Placówki Kultury przepełnione wiosennym nastrojem ogłaszają konkurs plastyczny „Majowy Bąk z Augustowa”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w nim dzieci w wieku od 6 do 16 lat i narysowania, namalowania lub wyklejenia oryginalnego, niepowtarzalnego, jedynego takiego Majowego Bąka.

Technika pracy dowolna, praca jednak powinna być płaska, formatu A3. Bąk, który zdobędzie serca jurorów stanie się maskotką odbywającego się od kilku lat w Augustowie kiermaszu Majowe Bąki.

Na podstawie zwycięskiego projektu pracownia „Ala ma kota” uszyje dwie maskotki. Jedną otrzyma Zwycięzca, drugi egzemplarz zostanie maskotką promującą kiermasz Majowe Bąki, organizowany co roku w weekend majowy.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak wyobrażacie sobie takiego sympatycznego, kiermaszowego Bączka.

Regulamin poniżej – na prace (wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia) czekamy do 28.04.2021.

APK

REGULAMIN KONKURSU

1)         Organizator konkursu:

Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów oraz Pracownia „Ala ma kota”.

2)         Czas trwania konkursu:

od 02.04.2021 r. do 28.04.2021 r.

3)         Cele konkursu:

•          rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach,

•          rozwijanie umiejętności plastycznych,

•          zwrócenie uwagi na świat, który nas otacza.

4)         Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat,
 • praca płaska o formacie A3 wykonana farbami, kredkami, mazakami lub wyklejana przy użyciu kolorowych papierów typu wycinanki,
 • praca nie może być wyklejana materiałami, które łatwo odpadną lub się uszkodzą, praca powinna być płaska,
 • każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę,
 • w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzące w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.

5)         Termin dostarczania prac:

prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury (tymczasowa siedziba MDK ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów). Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia, inaczej praca nie będzie podlegać ocenie.

W zgłoszeniu pracy powinno znajdować się:

 • podpisana klauzula przez osobę dorosłą-opiekuna lub rodzica,
 • imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
 • numer telefonu do osoby dorosłej, opiekuna lub rodzica,
 • każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
 • na prace czekamy do 28.04.2021 r.

6)         Oceny i nagrody:

 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
 • ocenie podlegać będą: pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, wykorzystanie dostępnych materiałów.
 • W konkursie zostaną przyznane i nagrodzone miejsca pierwsze, drugie i trzecie, oraz, jeśli komisja uzna – wyróżnienia.
 • Nagroda główna – maskotka Majowego Bąka z Augustowa uszyta przez Pracownię „Ale ma kota” na wzór projektu, który zwycięży w konkursie oraz nagroda dodatkowa.

7)         Wyniki konkursu

zostaną ogłoszone 01.05.2021 r. na stronie oraz koncie Augustowskich Placówek Kultury na FACEBOOK’U.

8)         Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów

Warunki przetwarzania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ >>>