Szlachetny zamiar ofiarowania Augustowowi kolekcji zabytkowych lamp przez znanego aktora urodzonego w Augustowie Janusza Michałowskiego latami nic mógł doczekać się finału. Jednak w ciągu ostatniego roku grono pasjonatów i aktywistów nadało sprawie długo oczekiwaną dynamikę.

Janusz Michałowski na tle części swojej kolekcji. Zdjęcie Ewa Woroniecka

1.            Rok temu ambitna augustowianka odwiedziła kolekcjonera w Warszawie, zrobiła z nim wywiad i zdjęcia części kolekcji. Tak się zaczęło. (www.augustow.org Zbiegam Bartoszewicz „Radość większa niż wtedy, kiedy kupowałem„. Rozmowa Ewy Woronieckiej z Januszem Michałowskimi”)

2.            Radna miasta Augustowa Aleksandra Sigillewska po zapoznaniu się z publikacją na Augustów.org skierowała interpelację do Burmistrza Augustowa w sprawie zamierzeń miasta co do zagospodarowania tak wyjątkowego daru.

3.            Burmistrz Augustowa Pan Mirosław Karolczuk udzielił Pani radnej rzeczowej, życzliwej dla sprawy i ogólnie budzącej nadzieję odpowiedzi.

4.            Przegląd Powiatowy (51/52/2020) piórem red. Beaty Perzanowskiej upublicznił fragmenty odpowiedzi Burmistrza wspierając ideę darowizny lamp dla Augustowa.

Dzięki artykułowi „Przepiękne lampy szukają miejsca” więcej osób zainteresowanych sprawą uwierzyło w pozytywny bieg sprawy.

5.            Augustowian mieszkający w Warszawie zaniósł tekst redaktor Perzanowskiej kolekcjonerowi. Ten zaś, po lekturze ucieszył się i poprosi] o przekazanie Burmistrzowi podziękowania oraz zaproszenia do siebie na Stare Miasto w celu poznania całej kolekcji.

6.            W piękny zimowy dzień 18 lutego 2021 roku Burmistrz Augustowa odwiedził Janusza Michałowskiego w jego oraz małżonki reżyser Izabelli Cywińskiej, mieszkaniu. Burmistrz w imieniu władz miasta i mieszkańców Augustowa wyraził wdzięczność kolekcjonerowi za wyjątkowy dar. Janusz Michałowski zaś oświadczył, że rezygnuje z przekazania zbioru jednemu z muzeów narodowych, a całą kolekcję przekaże swojemu rodzinnemu miastu, z którym zawsze czuł silny zwią­zek.

7.            Przed nami podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Miasta i Kolekcjonerem oraz znalezienie godnego dla kolekcji miejsca na stałą ekspozycję dostępną mieszkańcom Augustowa jak i turystom.

8.            Dziękuję wszystkim wymienionym i wielu niewymienionym uczestnikom łańcucha dobrej woli i skutecznego działania.

Panie Burmistrzu, kujmy żelazo, póki gorące! Pan jest kowalem, a my wszyscy wymienieni będziemy dmuchać by nie zgasło.


Bogdan Falicki

Klub Augustowian i Suwalczan

w Warszawie