26 lipca oddaliśmy do użytku kolejne mieszkanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu dwie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą się usamodzielniać i tworzyć swoje miejsce na ziemi. 

zdjęcie ilustracyjne UM w Augustowie

Rozwój mieszkańców na pierwszym miejscu

Pilotażowy program  “W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie w partnerstwie z miastem Augustów. W ramach otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego przy ul. Wojska Polskiego zostało utworzone mieszkanie wspomagane dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przestrzeń jest dostosowana do potrzeb przyszłych lokatorów, by w pełni ułatwiać im start w samodzielną przyszłość. Wdrożone działania są nową formą pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Miasto Augustów jest jedną z pięciu gmin, które jako pierwsze biorą udział w projekcie. Dzięki temu  rozwiązania dotyczące mieszkań wspomaganych w przyszłości będą mogły zostać wprowadzone na terenie całego kraju.

Wspólny sukces dla dobra augustowian

26 lipca Burmistrz Mirosław Karolczuk oddał do użytku kolejne mieszkanie wspomagane. – Pan Krzysztof Anuszkiewicz, Prezes augustowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, już kilka lat temu zgłosił się do mnie z potrzebą stworzenia miejsc zamieszkania dla osób niepełnosprawnych. W naszym mieście nie było zbyt wielu niezagospodarowanych lokalizacji, dlatego rozważaliśmy wszystkie, najbardziej korzystne dla przyszłych lokatorów opcje. Polityka społeczna jest mi bliska. Jestem dumny, że udało nam się stworzyć kolejne miejsce, w którym niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta będą mogli stawiać pierwsze kroki ku samodzielności. Augustowskie mieszkania wspomagane mogą być wzorem rozwoju dla innych miast w Polsce. – Burmistrz cieszy się ze wspólnego sukcesu. 

Gwarancja wsparcia 

Mieszkania wspomagane są przestrzenią dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z Zespołem Downa. Mieszkańcy tych miejsc mogą zawsze liczyć na wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, w tym terapeutów i psychologów. Miasto w najbliższym czasie planuje stworzenie następnego lokum służącego osobom niepełnosprawnym. Trzymamy kciuki za rozwój wszystkich augustowian!

(*) Urząd Miejski w Augustowie