Minął rok, od kiedy sprawa budowy Bazy Sportów Wodnych wraca podczas obrad radnych miejskich w Augustowie. Zdaniem części radnych wiele spraw związanych z budową obiektu wymaga dokładnego wyjaśnienia. Po szeregu gorących dyskusji na ten temat, radni postanowili o powołaniu komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Po powołaniu zespołu, dużo czasu poświęcono wnioskowi, który 20.02.2020 r. do Rady Miejskiej w Augustowie skierował radny Adam Sieńko. Wnioskował o wyłączenie ze składu komisji problemowej radnego Tomasza Dobkowskiego. Uzasadniał to konfliktem interesów. – Jest niestosowne, aby osoba, która brała udział w procesie decyzyjnym odnośnie do wyboru koncesji, realizacji budowy Bazy, nie powinna brać udziału w pracach zespołu – pisał radny Sieńko. Radni mający większość w RM nie dopatrzyli się powodów, które wykluczałyby radnego Dobkowskiego z prac w zespole i przewodniczy on jego pracom.

Zespół działa w ramach Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie, której przewodniczącą jest Jolanta Oneta Roszkowska. Spotkał się już czterokrotnie: 23. czerwca, 1. lipca, 8. lipca i 25. sierpnia 2020 r. Do tej pory jego przewodniczący, radny Tomasz Dobkowski nie poinformował Rady Miejskiej o wynikach prac zespołu. Radni parokrotnie zwracali się z prośbą o informacje, kiedy taki raport zostanie im przedstawiony? Ostatnio, na XXX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

– Po czterech odbytych posiedzeniach zespołu zaległa cisza w eterze. Pan Przewodniczący nie wykonuje żadnych ruchów. Pytają różni ludzie, nie tylko radni, co dalej z tym zespołem? – fragment wypowiedzi radnego Sieńko na ostatniej sesji RM

– Sprawa Bazy wałkuje się od roku czy półtora. Czy możemy usłyszeć jakiś termin? Kiedy zobaczymy ten raport? – prosił na wspomnianej sesji radny Rafał Harasim.

O jak najszybsze przekazanie raportu prosiła przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Jolantę Onetę Roszkowską, radna Aleksandra Maria Sigillewska.

– Jest coś takiego jak pandemia. Jest głównym powodem, że nie możemy się spotkać. (…) Ostatnim planowanym spotkaniem jest spotkanie w Bazie Sportów Wodnych. Na tym spotkaniu będzie wiele osób. (…) My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby 10, czy ponad 10 osób było w jednym pomieszczeniu. Ja tak naprawdę nie wiem, kiedy będziemy mogli to zrobić – tak m.in., radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił powód, który uniemożliwia od sierpnia zorganizowanie ostatnie spotkania zespołu ds. wyjaśnienia spraw Bazy Sportów Wodnych w Augustowie.

– Jestem wzruszony troską przewodniczącego o stan zdrowia członków komisji. (…) Jeżeli komisja 3-osobowa nie może wypracować przez kilka miesięcy ostatniego spotkania, to trudno – słowa komentarza radnego Adama Sieńko do wyjaśnień przewodniczącego zespołu.

 Kiedy ostateczny raport z prac zespołu ds. wyjaśnienia sprawy Bazy Sportów Wodnych w Augustowie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, nadal nie wiadomo.

|Bart.

*Całość nagrani z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie dostępna na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce eSesja.