Baza Sportów Wodnych w Augustowie

Bardzo trudno będzie w przejrzysty sposób zrelacjonować dyskusję na temat wniosku o wyłączenie ze składu komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych radnego Tomasza Dobkowskiego, podczas posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Długie wypowiedzi niektórych radnych odnosiły się do wielu kwestii, przy czym temat główny stanowił w nich znikomą część. Sprawiało to, że nawet uważny słuchacz gubił się w tych wywodach i musiał przypominać sobie, na jaki temat toczy się ten zażarty spór. Czy jest to rzetelna ocena wydarzeń na sali obrad w dniu 3. marca, czy też nie, można przekonać się odsłuchując nagrania z sesji na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Radny Adam Sieńko poruszył temat wniosku nie wspominając, którego z radnych wniosek dotyczy. Dla radnych otrzymujących materiały informacyjne przed sesją było to zrozumiałe. Dla obserwatorów przed monitorami komputerów raczej nie. Po trwającej od dłuższego czasu wymianie zdań, zauważył to radny Marcin Kleczkowski:

Pani przewodnicząca, pozwoliła pani sobie na dłuższą dyskusję, ale może trzeba było na wstępie powiedzieć, czego dotyczył wniosek?

Po jego wypowiedzi przewodnicząca RM Alicja Dobrowolska próbowała wyjaśnić istotę tematu, jednak mało skutecznie.

Dla klarownego przedstawienia istoty tej bardzo nieczytelnej w odbiorze dyskusji, która pochłonęła niemalże połowę czasu jej trwania, zamieszczamy problematyczny wniosek i odpowiedź której udzielono wnioskodawcy.

Augustów 20.02.2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Augustowie

Wniosek

Wnoszę o wyłączenie ze składu komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Uzasadnienie

W związku z :

1. faktem udziału Radnego w pracach zespołu dot. wyboru koncepcji budowy bazy sportów wodnych

2. wykonywaniem prywatnych inwestycji Radnego przez wykonawcę budowy bazy sportów wodnych

zgodnie ze Statutem Miasta Augustowa paragraf 34 mówiącym o wyłączeniu członków Komisji od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, wyłączenie Radnego Tomasza Dobkowskiego uważam za zasadne.

/Radny Adam Sieńko/

*****

Pan

Adam Sieńko

Radny Rady Miejskiej w Augustowie

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20.02.2020 r. o wyłączenie ze składu zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej procesu przygotowawczego i realizacji inwestycji budowa bazy sportów wodnych Radnego Tomasza Dobkowskiego informuję, że zgodnie z art. 18a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) „w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy”.

W związku z powyższym, pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie, nie mogę być członkiem Komisji Rewizyjnej. Nie jestem również uprawniona do dokonywania jakichkolwiek zmian w decyzjach podjętych przez ww. Komisję.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy „zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Augustowie

/Alicja Dobrowolska/

Ostatecznie w wypowiedziach zaczęły pojawiać się konkrety. Dyskusja przybrała typową dla obrad obecnej Rady Miejskiej formę, czyli ataku i kontrataku. Znajomi z innych miast lubią oglądać transmisje z posiedzeń RM w Augustowie. Parokrotnie słyszałem stwierdzenie, – że u was na sesjach zawsze coś ciekawego się dzieje. Bardzo możliwe, że gdybym mieszkał w Ełku lub Suwałkach, z uśmiechem na twarzy mówiłbym podobnie. Jako mieszkaniec Augustowa przyglądam się temu z niepokojem i często niedowierzaniem, że tak pracują ludzie decydujący o przyszłości mojego miasta. Osobiste odczucia w tym miejscu, nie powinno się znaleźć, bo jest to nieprofesjonalne. Niemniej dopisuję tych kilka zdań z nadzieję, że ktoś to zrozumie – i zapewniam, że nie jestem odosobniony w takim odbiorze pracy radnych. Dobrze czasami wmieszać się w tłum i posłuchać, co ludzie mówią na nasz temat. Ci obok nas, często mówią to, co sami chcemy usłyszeć.

Tematem Bazy Sportów Wodnych od dłuższego czasu interesują się media. Po ostatniej sesji można przypuszczać, że to zainteresowanie wzrośnie Przy wielu niewyjaśnionych do końca sprawach związanych z tym obiektem, został on zgłoszony do Podlaskiej Marki w kategorii Inwestycja…..

Najbardziej istotne wypowiedzi z dyskusji w nagraniu pod tekstem. Niżej kilka cytatów wypowiedzi wnioskodawcy, radnego Adama Sienko oraz radnego którego ten wniosek dotyczył, czyli Tomasza Dobkowskiego.

Nie chciałem odnosić się do tej sprawy, ale chyba w jakiś sposób muszę – rozpoczął swoją wypowiedź radny Tomasz Dobkowski. Chodzi o wniosek, który radny Sieńko złożył do pani przewodniczącej. Chcę opowiedzieć jak to było i w jaki sposób koalicja Kleczkowski – Cieślik działa w naszym mieście. W jaki sposób próbuje opowiedzieć o jakichś zdarzeniach, sprawach, prowadzeniu komisji która ma działać w mojej sprawie.

Byłem najgłośniej krzyczącą osobą kiedy konkurs został rozstrzygnięty. Po wycenie powiedziałem, że powinna zostać odebrana nagroda dla architekta z racji tego, że w konkursie jednym z kryteriów była cena. (…) Dlaczego podnieśliśmy rękę w głosowaniu za projektem? Podnieśliśmy rękę dlatego, że ówczesny Burmistrz pan Walulik obiecał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i okłamał nas, że takie dofinansowanie będzie. (…) Uznaję pana wniosek za działanie typowo polityczne, jeśli chodzi o merytorykę, moje zaangażowanie w tej sprawę, uważam, że jest pan nieuczciwy

– zakończył radny Tomasz Dobkowski.

Komisja niech zacznie działać panie Dobkowski, bo komisja powstał już chyba półtora miesiąca temu. Dobrze by było, żeby zaczęła działać. (…) Na koniec. Pana wypowiedź świadczy o wyraźnej stronniczości – w mojej ocenie. Ja nie stawiam też osadów. Chcę tylko sprawdzić prawidłowość działań, o co pytałem w swojej interpelacji.

– odnosił się do wypowiedzi Tomasza Dobkowskiego, radny Adam Sieńko.

Zbliża się wiosna i według wcześniejszej informacji udzielonej nam przez wiceburmistrza Filipa Chodkiewicza, powinno odbyć się kolejne spotkanie stron zaangażowanych w proces powstawania Bazy Sportów Wodnych. Ma paść ostateczna odpowiedź, czy procesy zachodzące na drewnianym dachu Bazy są wynikiem zamierzonego przez projektantów efektu, czy też uchybień na etapie wykonawczym? Spodziewamy się też rozpoczęcia prac komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych i ostatecznego wyjaśnienia spraw budzących wątpliwości radnych i mieszkańców

Bart.