Tegoroczna zima będzie bardzo trudnym czasem. Panująca epidemia niesie zagrożenie każdemu z nas, jednak bez wątpienia w krytycznej sytuacji znajdują się osoby bezdomne, samotne, starsze, chore, niepełnosprawne. 

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Surowe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, wiatr i opady mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób bezdomnych. Ludzie ci najczęściej przebywają w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych, czasem na przystankach autobusowych. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.

  • Numer alarmowy – 112,
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –numer tel. 87 643 96 59,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie numer tel. 87 643 32 80 – w sprawach związanych z epidemią,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 87 644 54 30.

Bardzo prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, nic nie zastąpi ludzkiej czujności, troski, odpowiedzialności, życzliwości i wrażliwości. Już od wczesnej jesieni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął stosowne działania – pracownicy socjalni kontaktują się z osobami szczególnie zagrożonymi: rozpoznają ich potrzeby, zapewniają pomoc w postaci żywności, odzieży i opału. 

Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców oraz podjęte działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

                                                                                          Augustów, 2021 r.