Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące Ustawy o Samorządzie Gminnym, a szczególnie stosowania artykułu 24 f ustęp 1 w odniesieniu do Radnych prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego oraz wykorzystujących swą funkcję do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści dla siebie i bliskich jest jednoznaczne i nakazuje w takiej sytuacji wygaszenie mandatu radnemu.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Pan Radny Tomasz Dobkowski sprzedawał i nadal sprzedaje paliwo do jednostek organizacyjnych Miasta Augustowa oraz uzyskiwał i uzyskuje środki pieniężne z budżetu gminy. Środki pieniężne w świetle wyroków sądowych są traktowane jak mienie komunalne. Wykaz faktur za zakupione paliwo w roku 2020 i 2021, przez Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie potwierdza fakt wykorzystania mienia komunalnego przez Radnego Tomasza Dobkowskiego.

Dodatkowo Radny sprzedaje także paliwo spółkom miejskim (Necko oraz Wodociągi i Kanalizacje), których stuprocentowym właścicielem jest miasto Augustów. Znany jest także fakt dofinansowywania z budżetu gminy, gazety Augustowski Reporter, której właścicielem jest żona Radnego.

 W związku z powyższym Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej składa wniosek wraz z projektem uchwały, o ujęciu w porządku obrad najbliższej Rady Miejskiej punktu o wygaszeniu mandatu Radnemu.

| Radni Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej W Augustowie

Augustów 30.03.2021 r.