Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Białymstoku ostrzega rolników przed oszustami podszywającymi się pod pracowników KRUS-u. Zagrożone są nasze dane osobowe, które są w ten sposób wyłudzane.

Przedstawiciele podlaskiego KRUS-u informują, że płatnicy otrzymują powiadomienia o wysokości składek w danym kwartale. Ponadto oddział regionalny Kasy dostarcza wypełniony formularz druku „dowód wpłaty” wraz z pisemnym przypomnieniem o występującym na koncie płatnika zadłużeniu lub nadpłacie.

Przychodzące wszelkie powiadomienia o rzekomo nieopłaconych składkach należy dokładnie sprawdzić. W razie wszelkich wątpliwości należy skontaktować się z miejscową placówką terenową KRUS lub przez portal ekrus.gov.pl.

Oddział Regionalny KRUS apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy udostępnianiu własnych danych osobowych.  

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku

fot.: Mateusz Duchnowski

|wrotapodlasia.pl