Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 14 lipca 2020 r. (wtorek)  o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji Rozwoju.
  4. Sprawa przejęcia na własność Gminy Miasto Augustów działki Skarbu Państwa.
  5. Sprawa wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.                                                                         

Z poważaniem

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz