We wtorek, 26 stycznia, w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie włodarzy gmin Powiatu Augustowskiego, zorganizowane przez starostę Jarosława Szlaszyńskiego.

Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego omówił możliwe koncepcje rozwoju i źródła dofinansowania projektów z zakresu tworzenia infrastruktury turystycznej w obszarze Kanału Augustowskiego i Biebrzy. Poruszona została również tematyka przedsięwzięć, które można zgłaszać do Programu Polska Wschodnia+ na lata 2021-2027.

Ustalono, że formularze dotyczące propozycji projektów turystycznych z zakresu szlaków kajakowych i kamperowch zostaną opracowane przez poszczególne gminy i przesłane do Starostwa Powiatowego.

W celu zwiększenia szansy na pozyskanie dofinansowania, Powiat przygotuje z nich całościowe, spójne i kompleksowe przedsięwzięcia oraz zgłosi je do Programu Polska Wschodnia+.

Red.