W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 518 kobiet. Stanowią one 27 % wszystkich funkcjonariuszy. Ponadto zatrudnione są także 174 kobiety na stanowiskach cywilnych.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba funkcjonariuszek pełniących służbę w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wzrosła prawie dwukrotnie. W 2010 roku służbę pełniło 291 kobiet. Dziś jest już 518 pań. Statystyczna funkcjonariuszka ma 38 lat i 10 lat służby za sobą.

W korpusie podoficerów służy 251 funkcjonariuszek, w korpusie chorążych 193, a 74 to oficerowie. Panie pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, są między innymi przewodnikami psów służbowych, psychologami, prowadzą czynności dochodzeniowo – śledcze, są również ekspertami w dziedzinie kryminalistyki. Pełnią funkcje kierownicze, m.in. na stanowisku głównego księgowego, naczelników wydziałów, czy też komendanta placówki. Są również kierownikami sekcji, zespołu, grupy i zmiany.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej spośród 288 pracowników cywilnych zatrudnionych jest także 174 pań. Na co dzień wspomagają służbę funkcjonariuszy. Pracują głównie w pionie finansowym, logistycznym, dbają o kwestie kadrowe.

| podlaski.strazgraniczna.pl