„Pozytywnie po zdrowie” to projekt, który był realizowany w ostatnim czasie przez Stowarzyszenie Pozytywka.

Były to zajęcia rehabilitacyjno- sportowe jogi, poszerzone o naukę prawidłowego oddychania oraz technik relaksacyjnych. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu w cyklu 6- tygodniowym. Były prowadzone przez Agnieszka Waszczuk, nauczyciela vinyasa jogi oraz jogi akademickiej, absolwentkę studiów podyplomowych Relaksacja i Joga warszawskiej AWF, która zapewniła wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Celem zajęć było polepszenie stanu zdrowia i poprawy jakości życia u kobiet z rakiem piersi oraz chorych na inne nowotwory. Uczestniczki zajęć poznały i nauczyły się prostych zestawów ćwiczeń jogi, pomagających w poszczególnych niedyspozycjach i ograniczeniach ruchowych poprawić zdrowie. Poprawiły kondycję psychofizyczną oraz zapoznały się ze wskazówkami dotyczącymi zdrowego stylu życia. Wszystkie ćwiczenia dostosowane zostały indywidualnie do możliwości uczestniczek.

Zajęcia okazały się doskonałym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i motywowanie kobiet, które zostały poddane leczeniu onkologicznemu do uprawiania aktywności fizycznej.

Po całym cyklu zajęć kobiety deklarują chęć zwiększenia swojej aktywności fizycznej oraz znacząco wzrosła ich świadomość potrzeby aktywnego trybu życia

Zakupione w ramach projektu maty do jogi oraz bluzy z logo Stowarzyszenia, będą w przyszłości służyły im w trakcie aktywności fizycznej oraz będą dodatkowo motywowały do wspólnych ćwiczeń.

——————————————

Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-30. Operatorami projektu jest Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna Active Go.

(i)