Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (OWE) po raz 36. odbędzie się w poniedziałek (25.01) o godz. 10 w jednym terminie dla wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Współorganizatorem wydarzenia na etapie szkolnym oraz okręgowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Olimpiada sprawdzi wiedzę uczestników z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, gleby i ich ochrona, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed hałasem, promieniowaniem, wibracjami oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

OWE co roku wyzwala aktywność młodych badaczy do podejmowania praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

Szkoły ponadpodstawowe, które udostępnią placówki dla przeprowadzenia I etapu olimpiady, obowiązuje klauzula określająca szczegółowo zasady i warunki organizacji przedsięwzięcia zawarte w Regulaminie OWE.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się co roku dużą popularnością. Bierze w niej udział blisko 25 tys. uczniów ze szkół ponadpodstawowych w skali Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady znajdują się w załącznikach poniżej.

źródło: Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

| wrotapodlasia.pl

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ >>>