W dniu 09.04.2022 r. w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie odbyło się podsumowanie XIX Powiatowego Przeglądu Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej.

XIX POWIATOWY PRZEGLĄD WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ 2022. Fot. ODK SM w Augustowie

Komisja w składzie: Anna Guzewicz i Renata Rybsztat dokonała oceny dzieląc twórców na kategorie wiekowe, a same prace klasyfikując tematycznie na: pisanki, palmy, pieczywo obrzędowe i stroiki.

Podobnie, jak w latach ubiegłych komisja, wydając werdykt, brała pod uwagę estetykę wykonania prac, technikę i rodzaj materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych elementów.

W tym roku najbardziej urzekającymi okazały się, typowe dla naszego regionu, pisanki wykonane przez panie z Augustowa i Lipska, zachowujące i przekazujące tym samym tradycje i sztukę zdobienia jajek.

Uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami i upominkami wręczonymi przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, pana Kazimierza Kożuchowskiego oraz kierownika Osiedlowego Domu Kultury panią Dorotę Bujnowską.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy organizatorzy pragną podziękować sponsorom:
– Urzędowi Miejskiemu w Augustowie
– Starostwu Powiatowemu w Augustowie
– Stacji Paliw „Iness” pana Tomasza Dobkowskiego z Augustowa
– Firmie „Agromat” pana Waldemara Kozłowskiego z Janówki
– Zakładowi Usługowo- Handlowy „AGRO – TRANS” pana Wiesława Jakubowskiego z Augustowa
– Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Media: Przegląd Powiatowy i Augustowski Portal Informacyjny Augustów.org

Niżej publikujemy protokół z XIX Powiatowego Przeglądu Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 2022 oraz zamieszczamy galerię zdjęć z pracami konkursowymi.

Protokół z XIX Powiatowego Przeglądu Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 2022

Komisja w składzie: Anna Guzewicz i Renata Rybsztat

Kategoria: Pisanki biało- czarne

Dorośli:

Nagrody:

 1. Danuta Judycka z Augustowa
 2. Helena Tokarzewska z Augustowa
 3. Małgorzata Chmielewka z Augustowa
 4. Jadwiga Okrągła z Augustowa
 5. Teresa Milanowska z Augustowa

Kategoria: Pisanki wielobarwne 

Dorośli:

Nagrody:

 1. Anna Kudaj z Lipska
 2. Bożena Mucha z Lipska
 3. Sylwia Borko z Lipska
 4. Dorota Sobolewska z Augustowa

Wyróżnienie:

            1.Izabela Kuryło z Augustowa

Kategoria: Pisanki biało-czarne

Dzieci:

Nagrody:

 1. Edyta Grochowska kl. VII SP Netta
 2. Aleksandra Milewska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 3. Agnieszka Witkowska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 4. Laura Zawistowska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 5. Julia Zawistowska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie

Kategoria: Pisanki kolorowe

Dzieci:

Nagrody:

 1. Sandra Sobolewska (13 lat) z Augustowa
 2. Lena Dobrowolska (V) i Olga Dobrowolska (I) SP w Płaskiej
 3. 3. Piotr Krasiński kl. VII z SP w Kraszewie

Wyróżnienie:

 1. Kornel Citkowski kl. IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie

Za udział:

 1. Julia Tichanow kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 2. Gabriela Gwiazdowska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 3. Edyta Grochowska i Gabriela Piętko kl. VII z SP Netta
 4. Julia Krajewska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 5. Antoni Strękowski kl. II a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 6. Patryk Michniewicz kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 7. Igor Hańczyk kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 8. Weronika Matyszewska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 9. Patryk Sak kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie

Kategoria: Wypieki

Dzieci:

Nagrody:

 1. Natalia Krasińska kl. III SP w Kraszewie

Wyróżnienia:

 1. Wiktoria Kuryło kl. IVA z SP nr 7 w Augustowie
 2. Krystian Trubacz kl. VIIIC z SP nr 7 w Augustowie
 3. Paweł Sieńkowski kl. IVA SP nr 7 w Augustowie
 4. Dominika Formejster kl. VIIIC SP nr 7 w Augustowie
 5. Jan Pokropowicz kl. IVA z SP nr 7 w Augustowie
 6. Agata Kolęda kl. IVA z SP nr 7 w Augustowie
 7. Julia Kowalewska kl. VII SP im. Jana Pawła II w Żarnowie Pierwszym

Kategoria: Palmy

Dzieci:

Nagrody:

 1. Weronika Łochowska (VI) i Anastazja Łochowska (VIII) SP w Kroszewie
 2. Gabriela Piętko kl. Ii ZSP Netta
 3. Zofia Dyczewska kl. II ZSP Netta
 4. Monika Toczyłowska kl. V SP im. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Kolnicy
 5. Praca Zbiorowa Podopiecznych TPD w Augustowie

Wyróżnienia:

 1. Kacper Wojtulewicz kl. II SP nr 7 w Augustowie
 2. Michalina Och kl. I SP im. Sybiraków w Netcie
 3. Karolina Karpińska kl. VC SP nr 3 w Augustowie
 4. Julia Karpińska kl. IV C SP nr 3 w Augustowie

Za udział:

 1. Maciej Czyżyk kl. II SP w Monkiniach
 2. Julia Kraszewska kl. IV SP w Białobrzegach

Kategoria: Stroiki

Dzieci:

Nagrody:

 1. Wojciech Polkowski kl. II SP nr 3 w Augustowie
 2. Zuzanna Horoszko kl. II ZSP w Netcie
 3. Dominika Mikłosz kl. IV SP w Majewie
 4. Zofia Milinkiewicz kl. VI SP w Majewie
 5. Milena Dziądziak kl. VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Netcie
 6. Anna Sturgulewska DPS w Studzienicznej
 7. Karolina Karpińska kl. VC SP nr 3 w Augustowie
 8. Michał Milkiewicz kl. II i III SP nr 7 w Augustowie
 9. Kl. 2 i 3a Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Augustowie
 10. Maksymilian Kodzik kl. III SP nr 7 w Augustowie
 11. Małgorzata Obiedzińska – DPS w Studzienicznej
 12. Izabela Ryszkiewicz kl. V SP w Kolnicy
 13. Martyna Skindzier i Melania Purwin Świetlica TPD w Augustowie

Wyróżnienia:

 1. Oliwia Cudnowska kl. IV Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Netcie
 2. Karol Klimko kl. V SP w Kolnicy
 3. Patrycja Abrycka kl. III SP w Płaskiej
 4. Klaudia Olszewska kl. I SP w Majewie
 5. Sebastian (III) i Kuba (i) Raczkowscy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płaskiej
 6. Magdalena Brecht DPS w Studzienicznej
 7. Krzysztof Ignatowski kl. VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Netcie Pierwszej
 8. Wiktoria Wysocka kl. IV SP w Majewie
 9. Marcelina Kołpak kl. III SP w Majewie
 10. Patrycja Suchowolec kl. I SP w Majewie
 11. Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy Gr. II ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Augustowie
 12. Amelia Siemaszko kl. VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Netcie
 13. Mateusz Polkowski Przedszkole nr 6 w Augustowie
 14. Błażej Mikłosz kl. I SP w Majewie
 15. Weronika Charkiewicz kl. III SP w Majewie
 16. Amelia Mikołajczyk i Julia Świetlicka Świetlica TPD w Augustowie
 17. Julia Karpińska kl. IV z SP nr 3 w Augustowie

Za udział:

 1. Weronika Wiszniewska kl. III SP w Majewie
 2. Wojciech Demski kl. IV SP w Majewie
 3. Paweł Zysko kl. IV SP w Majewie
 4. Jakub Zamojski kl. IV SP w Majewie
 5. Gabriel Zamojski kl. VI w Majewie
 6. Lena Bulej kl. IV w Majewie
 7. Kacper Greś kl. IV w Majewie
 8. Hubert Greś kl. II w Majewie
 9. Magdalena Brecht kl. III z SP nr 7 w Augustowie
 10. Michał Milkiewicz kl. II z SP nr 7 w Augustowie
 11. Kinga Biziewska kl. V SP im. Jana Pawła II w Żarnowie
 12. Olaf Zadrożny kl. I A z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 13. Szymon Przekop kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 14. Mikołaj Gaworowski kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 15. Aleksandra Wysocka kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 16. Lena Waluś kl. III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płaskiej
 17. Jan Kowalewski kl. VI SP im. Jana Pawła II w Żarnowie Pierwszym
 18. Martyna Bujnowska kl. I SP w Kolnicy
 19. Mateusz Krawcewiecz ze Świetlicy TPD w Augustowie
 20. Mateusz Wiszniewski ze Świetlicy TPD w Augustowie
 21. Martyna Skindzier ze Świetlicy TPD w Augustowie
 22. Michał Miłowicki kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 23. Laura Zawistowska kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 24. Piotr Szymański kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 25. Agnieszka Witkowska kl.IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 26. Ramir Patser kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 27. Kacper Frejlich kl. IIA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 28. Marcel Krajewski kl. VI z Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
 29. Zuzanna Połubińska (3 latka) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 30. Marcelina Piętko (3 latka) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 31. Izabella Sierzputowska –   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 32. Angelika Moskal kl. II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 33. Julia Radaszkiewicz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 34. Dawid Połubiński z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Netta
 35. Amelia Kierklo kl. V z ZSP w Białobrzegach
 36. Marcel Rawinis kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 37. Zuzanna Czyżewska kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 38. Adam Jankowski kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 39. Aleksander Bartnicki kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 40. Rafał Kwapień kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 41. Nikola Masłowska kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 42. Rafał Chmielewski kl.IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 43. Maciej Sitnik kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 44. Kacper Lewoń z IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 45. Nikola Bondzio kl. IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 46. Natalia Stankiewicz IA z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Augustowie
 47. Marcin Walijewski IVA z SP nr 7 w Augustowie
 48. Paulin Demska kl. I SP w Majewie

zdjęcia: ODK SM w Augustowie

źródło informacji: odk.smaugustow.pl

|Bart.