2021-08-11, 21:30 Warszawa (PAP)

Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.

Warszawa, 11.08.2021. Wicepremier, prezes PiS Jaros³aw Kaczyński (C dół), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P) i wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Gosiewska (2L), Ryszard Terlecki (3L) oraz posłowie PiS Waldemar Andzel (2P) i Leonard Krasulski (C) na sali obrad Sejmu w Warszawie, 11 bm. Sejm wznowił obrady. Podczas jednodniowego posiedzenia zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (sko) PAP/Wojciech Olkuśnik

Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. (PAP)

Autor: Olga Łozińska

oloz/ tgo/