SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O BUDOWIE DOMÓW DO 70 M KW. BEZ FORMALNOŚCI BEZ POPRAWEK

Autor / 3 miesiące temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Sejm w piątek przyjął ustawę o budowie domów do 70 m kw. bez formalności bez poprawek. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Warszawa, 17.09.2021. Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński na sali plenarnej niższej izby parlamentu, 16 bm. w Warszawie. Posłowie rozpatrują m.in. rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym i g³osują nad poprawkami Senatu do kilku ustaw, w tym do noweli ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (jm) PAP/Tomasz Gzell

Za ustawą głosowało 248 posłów, przeciw było 178, 20 posłów wstrzymało się od głosu.

Sejm w piątkowym głosowaniu odrzucił również wniosek o odrzucenie projektu ustawy o budowie domów do 70 m kw. bez formalności.

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład Polskiego Ładu. Dzięki zmianie przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego jedynie na zgłoszenie, czyli bez uzyskania pozwolenia na budowę, a także bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m kw. powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m kw. do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana ma być w ciągu 21 dni.

Teraz ustawa trafi do Senatu. (PAP)

autorzy: Longina Grzegórska-Szpyt, Marek Siudaj

lgs/ ms/ mk/ skr/

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content