W środę, 3. lutego w Augustowie odbyła się konferencja ws. stanowiska samorządowców i przedsiębiorców Województwa Podlaskiego nt. przebiegu łącznika tras Via Carpatia i Via Baltica Drogą Krajową nr 8. Organizatorem konferencji był Burmistrz Augustowa.

zdjęcie: www.augustow.org

Zgromadzonych gości przywitał Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, gospodarz spotkania. Następnie, zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele przedsiębiorców w swoich wystąpieniach uzasadniali, dlaczego budowę łącznika tras Via Carpatia i Via Baltica w wariancie przebiegającym po drodze krajowej nr 8 i połączenie tych dwóch dróg ekspresowych na węźle Raczki, powinno przyjąć się jako ostateczną.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem przyjętego dziś stanowiska. Oto on:

Stanowisko samorządowców i przedsiębiorców Województwa Podlaskiego w sprawie przebiegu łącznika tras Via Carpatia i Via Baltica Drogą Krajową nr 8

przyjęte w Augustowie dnia 3 lutego 2021 roku

My, samorządowcy i przedsiębiorcy Województwa Podlaskiego, działając w interesie mieszkańców Województwa Podlaskiego- w tym mieszkańców Augustowa, Suwałk, Sztabina, Suchowoli i Sejn oraz wszystkich korzystających z dróg tej części Polski, wyrażamy pełne poparcie dla budowy łącznika tras Via Carpatia i Via Baltica w wariancie przebiegającym po drodze krajowej nr 8 i połączenie tych dwóch dróg ekspresowych na węźle Raczki. Opowiadamy się za wyborem koncepcji zapewniającej kilkuset tysiącom mieszkańców Województwa Podlaskiego łatwy dojazd do jego stolicy, a mieszkańcom Białegostoku i okolic- bezpieczne dotarcie do terenów letniego wypoczynku i rekreacji.

Popieramy wariant dający dobrą komunikację dynamicznie rozwijającemu się regionowi.

Przemawia za tym wiele argumentów natury technicznej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej. Oto niektóre z nich:

1) Pierwszym i kluczowym jest natężenie ruchu pojazdów na Drodze Krajowej nr 8 w porównaniu do innych dróg województwa. Po dk 8 porusza się blisko cztery razy więcej pojazdów ciężarowych i ponad pięćdziesiąt procent więcej pojazdów ogółem niż po innych drogach nie ekspresowych naszego województwa. Tiry stały się prawdziwą zmorą mieszkańców naszych terenów. To właśnie za sprawą ruchu ciężkich pojazdów mieszkańcy północnej części województwa podlaskiego nie mogą w pełni bezpiecznie podróżować Drogą Krajową nr 8.

2) Droga w popieranym przez nas wariancie będzie przecinała Dolinę Biebrzy w najwęższym miejscu – w okolicach Sztabina przeprawa drogowa najmniej ingeruje w koryto rzeki.

Wybór wariantu przebiegającego po DK8 wiąże się więc z korzyściami, z kolei budowa alternatywnej wersji drogi oznaczałaby kilku lub nawet kilkunastokrotnie szersze przecięcie doliny Biebrzy np. w okolicy Osowca. Biebrzański Park Narodowy i jego przyroda, to nasze potężne dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy chronić. Między innymi poprzez wybór najmniej ingerujących w przyrodę wariantów rozwoju sieci drogowej.

3) Dla obwodnic Suchowoli i Sztabina, a także dla przebiegu Drogi Krajowej nr 8 pomiędzy Dobrzyniewem a Knyszynem oraz Knyszynem a Korycinem sąjuż wydane odpowiednie decyzje środowiskowe. To znacznie skraca czas realizacji.

4) W grudniu 2020 roku Podlaski Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli. Przeprojektowanie i finalna realizacja budowy całego łącznika w popieranym przez nas wariancie, mogłaby odbyć się więc stosunkowo szybko.

5) Budowa łącznika przebiegającego po trasie Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin- Augustów-Raczki Drogi Krajowej nr 8 oznacza dla mieszkańców Augustowa, Suwałk, Sejn, Suchowoli i Sztabina całkowicie nowe warunki do rozwoju i uwolnienia potencjału drzemiącego w północnej części Województwa Podlaskiego.

6) Połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica Drogą Krajową nr 8 to istotne zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów ze względu na znacznie mniejszą liczbę kilometrów pokonywanych przez tysiące tirów, które zawsze wybiorąnajbardziej ekonomiczną, czyli zwykle najkrótszą, trasę. Trasa po Drodze Krajowej nr 8 jest o ponad 30 km krótsza od przebiegu po dk 16.

7) Jednocześnie deklarujemy, że nie jesteśmy przeciwni poprawie warunków skomunikowania Białegostoku i Ełku poprzez modernizację drogi krajowej nr 65 lub budowę nowej drogi dk 16. Uważamy, że to połączenie drogowe również powinno być zmodernizowane w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

Jednak priorytetowe znaczenie dla Województwa Podlaskiego stanowi i powinna stanowić bezpieczna oraz funkcjonalna Droga Krajowa nr 8 – oś północ-południe naszego województwa, której budowę obiecywano wielokrotnie nam samorządowcom, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom naszych małych ojczyzn.

****************

Zapraszamy do obejrzenia na naszym profilu facebookowym pokazu zdjęć i wysłuchania wystąpienia jednego z uczestników dzisiejszej konferencji, czyli Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałki.  

https://www.facebook.com/129909040408717/videos/2960926384135543

|Bart.