Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Starostwo Powiatowe w Augustowie będzie czynne w godz. od 7:30 do 12:00.
KASA będzie czynna do 11.30


zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Szanowni Klienci,
od 25 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Klienci w urzędzie obsługiwani są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wskazane jest wcześniejsze umówienie wizyty.

Dane kontaktowe:

 • 87 643 96 76 – BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 • 87 643 96 50 – Sekretariat
 • 87 643 96 91 – Wydział Architektury i Budownictwa
 • 87 643 96 88 – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 • 87 615 52 14 – Gospodarka nieruchomościami
 • +48 501 298 639 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
 • 87 615 52 15 – Ewidencja gruntów
 • +48 572 397 063 – Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
 • 87 643 96 50 – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Klienci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu powinni wcześniej umówić telefonicznie godzinę wizyty w urzędzie:

 • 87 643 96 75 – sprawy związane z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, wymianą lub odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia i zbycia pojazdów,
 • 87 643 96 90 – sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami i transportem drogowym.

Od 1 lipca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna odbywa się w systemie stacjonarnym i systemie zdalnym. Klienci powinni wcześniej umówić telefonicznie godzinę wizyty w urzędzie lub godzinę kontaktu zdalnego.

 • 572 397 060 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dokumenty nadal można składać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 29.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starostwo pracuje w reżimie sanitarnym. Podczas bezpośredniej obsługi klientów obowiązują następujące zasady:

 • Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką.
 • Klienci w wydziałach obsługiwani są pojedynczo z zachowaniem odległości 1,5 m pomiędzy klientem a pracownikiem urzędu.
 • Klienci oczekujących na wejście do wydziału powinni zachować odstęp od innych oczekujących min. 1,5 m.

|augustowski.home.pl