Na całym świecie praca hybrydowa stała się w czasie pandemii koronawirusa standardowym modelem pracy. Jak wynika z globalnego raportu The Adecco Group, model hybrydowy zwiększa produktywność, ale i wywiera presję na pracodawcę i pracownika. To z kolei wymusza na firmach głęboką refleksję nad tym, w jaki sposób mierzyć efektywność pracy i zarządzać pracownikami.

The Adecco Group
 • 53% pracowników chce hybrydowego modelu pracy, w którym ponad połowę czasu pracuje zdalnie.
 • Produktywność nie ucierpiała, a 82% badanych uważa, że pracuje tak samo lub bardziej efektywnie niż wcześniej.
 • W ostatnim roku liczba nadgodzin wzrosła o 14%, a ponad połowa młodych liderów zgłosiła, że wypaliła się zawodowo.
 • Coraz więcej pracowników i liderów (73%) jest za mierzeniem wyników, a nie godzin spędzanych w pracy, podczas gdy tylko 36% menedżerów ocenia wydajność na podstawie rezultatów.
 • Zadowolenie z przywództwa jest niskie, a pracownicy coraz częściej nie mają kontaktu z przełożonymi. Zaledwie jedna trzecia pracowników uważa, że otrzymuje należne uznanie w firmie.
 • Obawy związane z całkowitym powrotem do biura są najwyższe w Australii (53%), Wielkiej Brytanii (52%) i Kanadzie (51%).

Jak wskazuje raport „Reset normalności” przygotowany przez The Adecco Group, nie ma jednego rozwiązania, które będzie idealne dla wszystkich, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb pracowników. Coraz wyraźniej widać, jak przywódcy zmagają się z jednej strony z pracą zdalną swoich zespołów i opieką nad nimi, a z drugiej – zarządzaniem ludźmi. Konieczny jest zatem rozwój i wyposażenie zarówno liderów, jak i pracowników w nowe kompetencje, aby ponownie pobudzić motywację i budować spójną kulturę organizacji. Firmy, które potrafią i chcą rozpoznać potrzeby oraz zechcą wyjść im naprzeciw, wzrosną i będą osiągały sukcesy. Pozostałe, które nie będą wystarczająco elastyczne, mogą zostać w tyle.

Dla tych, którzy nie są zobowiązani do fizycznej obecności w biurze, jest oczywiste, że nigdy nie wrócimy do życia zawodowego w tym samym kształcie i że podstawą pracy w przyszłości będzie elastyczność. Pandemia przyspieszyła istniejące wcześniej trendy i pewne jest, że nie można ich zignorować, a przyszły sukces firm zależy od dostosowania się do nich pracowników i liderów biznesu” – mówi Alain Dehaze, CEO The Adecco Group.

Z globalnych badań The Adecco Group wyniknęło kilka kluczowych wniosków:

 • Praca hybrydowa pozostanie z nami, ale kluczowa jest elastyczność

Na całym świecie duży odsetek pracowników (53%) chce hybrydowego modelu pracy, w którym ponad połowę czasu pracuje zdalnie, a blisko trzy czwarte badanych (71%) deklaruje, że w domu ma odpowiednie warunki do pracy. Ostatnie 18 miesięcy dowiodło, że praca zdalna nie wiąże się ze spadkiem wydajności. Ponad trzy czwarte pracowników chce zachować decyzyjność w zakresie planowania systemu, w jakim pracuje. Jest to szczególnie widoczny trend w przypadku młodszych pokoleń oraz rodziców, którym zależy na zachowaniu równowagi w życiu prywatnym i zawodowym.

 • Produktywność i zorientowanie na wyniki

Wiele osób pracowało przez ostatnie 1,5 roku w modelu hybrydowym, ale nie dla wszystkich było to pozytywne doświadczenie. Coraz częściej eksperci zastanawiają, jak długi powinien być tydzień pracy. W ubiegłym roku liczba nadgodzin wzrosła o 14%, a ponad połowa młodych liderów zgłosiła, że wypaliła się zawodowo. Blisko trzy czwarte (73%) pracowników i liderów deklaruje, że chce być oceniana na podstawie wyników, a nie godzin spędzonych na pracy.

 • Coraz więcej pracowników ma kłopoty ze zdrowiem psychicznym

Jak wynika z raportu, istnieje duże ryzyko utraty nowego pokolenia przywódców – ponad połowa młodych liderów (54%) cierpi na wypalenie zawodowe, a 3 na 10 pracowników twierdzi, że ich zdrowie psychiczne i fizyczne pogorszyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firmy muszą ponownie zastanowić się, w jaki sposób mogą lepiej wspierać pracowników i zadbać o ich dobrostan psychiczno-fizyczny w nowym modelu pracy. Co istotne, 67% osób niebędących menedżerami twierdzi, że liderzy nie spełniają oczekiwań w zakresie dbania o ich samopoczucie.

 • Deficyt przywództwa

Istnieje duża rozbieżność między poglądami liderów na temat własnych działań i wyników a opinią ich pracowników. Zadowolenie z przywództwa jest niskie, a tylko jedna trzecia osób niebędących kierownikami uważa, że jest doceniana w firmie. Niespełna połowa wszystkich pracowników twierdzi, że menedżerowie spełnili lub przekroczyli ich oczekiwania (48%), a 50% udzieliło im wsparcia w kwestii zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to szczególnie widoczne w Europie Zachodniej i Japonii – tam zadowolenie z pracy liderów jest najniższe.

 • Masowa rezygnacja z pracy?

Przy niskim poziomie motywacji i zaangażowania, mniej niż połowa pracowników jest zadowolona z perspektyw zawodowych w swojej firmie, a 2 na 5 osób zmienia lub rozważa zmianę pracy. 41% badanych zastanawia się nad przejściem do firmy, która jest bardziej otwarta i elastyczna wobec pracowników. „Masowa rezygnacja” nie jest jeszcze przesądzona, ale to wyraźny sygnał dla organizacji, żeby ponownie zwróciły się w stronę swoich pracowników i ich potrzeb.

The Adecco Group przygotowało globalny raport „Reset normalności”, w którym analizuje, jak zmieniło się podejście do pracy w ostatnich 12 miesiącach i wyróżnia kluczowe kwestie, które wpłyną na nasze życie zawodowe. Badanie przeprowadzono na 15 000 respondentów z 25 krajów.

The Adecco Group

Więcej informacji na temat raportu znajduje się w załączonym materiale oraz na stronie www.niezwalniajbiznesu.pl

Raport „Reset normalności” do pobrania w PDF: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/swiat-pracy-zmieni-sie-bezpowrotnie-jest-nowy-raport-adecco-group

KONTAKT:

Katarzyna Zimińska

PR & Communication Manager

tel. +48 503 130 628 ; +48 725 779 990;

e-mail:katarzyna.ziminska@adeccogroup.com

Źródło informacji: The Adecco Group