W sobotę, 7 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Augustów-Lipowiec. Na spotkaniu druhowie podsumowali swoją działalność za rok ubiegły oraz przedstawiono prezentację działań Zarządu poprzedniej kadencji.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządów, Rady Miasta Augustowa, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących. Zebranie było okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych ochotników.

Niezwykle ważnym i wzruszającym był moment uhonorowania dzieci, medalami „Młody bohater”, które aktywnie brały udział w usuwaniu skutków ulewnego deszczu podczas czerwcowej nawałnicy.  

Prezes jednostki druh Zbysław Kurczyński podziękował strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie, działania oraz chęć niesienia pomocy. Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński oraz Zastępca Burmistrza Augustowa Pan Filip Chodkiewicz podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i służbę na rzecz mieszkańców Augustowa i powiatu augustowskiego.

Na uroczystości Prezes jednostki przyjął ślubowanie nowo przyjętych strażaków oraz dzieci do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tradycją się stało, że zebranie uświetnił koncert Orkiestry Dętej.

Wybory wyłoniły nowy Zarząd jednostki OSP Augustów-Lipowiec w składzie:

 • Prezes – Zbysław Kurczyński,
 • Zastępca Prezesa – Miłosz Szlaszyński,
 • Zastępca Prezesa – Michał Olszewski,
 • Naczelnik – Mirosław Omelianiuk,
 • Zastępca Naczelnika – Marcin Kuprewicz,
 • Skarbnik – Agata Wojtuszko,
 • Sekretarz – Paulina Judycka,
 • Członek Zarządu – Wojtek Fiećko,
 • Członek Zarządu – Dawid Andracki.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Marcin Pożarowski,
 • Członek Komisji – Dariusz Boruk,
 • Członek Komisji – Marek Narel.

Warto zauważyć, że druhowie Michał Olszewski, Miłosz Szlaszyński, Zbysław Kurczyński, Marcin Pożarowski oraz Daruisz Boruk pełnią swoje funkcje już trzecią kadencję.

(Red.) augustow.org