Na początku sierpnia bieżącego roku miały miejsce dwa spotkania muzyczno-poetyckie organizowane przez nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie Lidię Alicję Karpińską i Bożenę Szumską-Niewiadomską.

Jozefa Drozdowska, fot. Lidia Alicja Karpińska

W czasie spotkań absolwentki tejże szkoły Karolina Kuśmierz oraz Karolina Siemienowicz (uczennice w klasie fortepianu mgr Anny Borkowskiej) grały utwory klasyczne, zaś własne wiersze z motywami lata, malarstwa i muzyki czytała augustowska poetka i animatorka życia literackiego Józefa Drozdowska.

 Pierwszy koncert miał miejsce 2 sierpnia w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów.

Wystąpiła wówczas Karolina Siemienowicz – tegoroczna absolwentka PSM w Augustowie, która zagrała utwory: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Franciszka Liszta i Maurycego Moszkowskiego. Jest ona laureatką wielu konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stypendystką Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Marszałka Województwa Podlaskiego. W lipcu br. uczestniczyła w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie w koncercie z okazji 190 rocznicy śmierci pianistki i kompozytorki Marii Szymanowskiej. Karolina Siemienowicz od września br. będzie uczyć się w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

 Drugie spotkanie muzyczno-poetyckie zatytułowane „Cztery Pory Roku – Lato” odbyło się 3 sierpnia br. w Sali Koncertowej PSM w Augustowie.

Zebranej publiczności zagrała wówczas pianistka Karolina Kuśmierz, która podczas spotkania wykonała utwory Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha i Roberta Schumanna.

Karolina jest absolwentką PSM I stopnia w Augustowie i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, gdzie uczyła się w klasie fortepianu mgr Anny Borkowskiej, a obecnie studiuje pod kierunkiem prof. Pawła Zawadzkiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureatka wielu konkursów oraz festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotna stypendystka, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Augustowa. Koncertowała w regionie, Polsce i poza jej granicami, m.in. w Żelazowej Woli, Zamku Królewskim w Warszawie, Carnegie Hall w Nowym Yorku i Wiener Saal-Mozarteum w Salzburgu.

Koncerty, w których uczestniczyli liczni melomani, prowadziła Bożena Szumska-Niewiadomska. Oba cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.

Spotkania muzyczno-poetyckie „Cztery Pory Roku” organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie będą kontynuowane.

(Red.)