DRODZY PRZYJACIELE AUGUSTOWA I PASJONACI JEGO HISTORII

Przekazuję prośbę od przedstawiciela oficyny Jamiński Zespół Indeksacyjny w sprawie zbiórki, na książkę która wypełni dotkliwą lukę w piśmiennictwie historycznym naszego miasta.

Tekst (ok. 600 stron) i zdjęcia będą dotyczyły życia społeczności żydowskiej na Augustowszczyźnie do czasu Zagłady.

Książka będzie przetłumaczona z języków hebrajskiego (80 % tekstu) i jidysz (ok. 20 % tekstu).

Wydawca ma za sobą wielki sukces wydawniczy w tej samej tematyce, bo na początku roku 2021 doprowadził do pierwszego wydania w języku polskim Księgi Pamięci Żydów Sokólskich (tłumaczył z angielskiego Waldemar Daszuta). Ma więc doświadczenia w tematyce historii Żydów w naszym regionie jak też sukcesy wydawnicze 6 lat obecności na bardzo konkurencyjnym rynku książki związanej tematycznie z naszym regionem.

Dziękuję w imieniu wydawcy.

Pozdrawiam serdecznie 

Bogdan Falicki

Klub Augustowian i Suwalczan w Warszawie         


Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny prowadzi zbiórkę publiczną na tłumaczenie ważnej dla historii regionu książki.

Zbieramy pieniądze na tłumaczenie „Księgi pamięci Żydów augustowskich”
Kwota do zebrania to nieco ponad 30 tysięcy złotych
!

Do kogo skierowana jest ta zbiórka?
* do wszystkich, którzy kochają Ziemię Augustowską i jej historię
* do miłośników historii i kultury żydowskiej
* do organizacji i stowarzyszeń żydowskich
* do każdego, komu może spodobać się koncept wydawniczy i zechcą wesprzeć projekt nawet minimalną kwotą.

Tylko w ten sposób uda się nam zebrać odpowiednią kwotę. Każdy zebrany tysiąc złotych to kwota niezbędna na przetłumaczenie 1 arkusza autorskiego z hebrajskiego lub jidisz na język polski (1 arkusz autorski = 40 tysięcy znaków).

Zbiórka trwa 61 dni.

Udostępniamy link: https://wspieram.to/jzi-zydzi-augustow


|Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny