Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 stycznia 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • uhonorowania pamięci Marii Koterbskiej,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów”,
 • przekazania petycji według właściwości,
 • przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,
 • zmian budżetu miasta na rok 2021,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.

6. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska