Szanowni Państwo, wiemy, jak ważna jest możliwość skorzystania z transportu zbiorowego przez wszystkich pasażerów, w tym osób o szczególnych potrzebach, wynikających np. z niepełnosprawności lub wieku. Możliwość ta ma istotny wpływ na wyrównywanie szans osób o takich potrzebach na uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, a tym samym stanowi ważny element ich równouprawnienia.

Dostępność transportu zbiorowego zależy nie tylko od spełniania przez tabor i infrastrukturę wymogów wynikających z zasad uniwersalnego projektowania, ale również od właściwego przygotowania pracowników tego sektora do obsługi podróżnych o szczególnych potrzebach.

W związku z tym PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego uruchomił szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas szkolenia z jednej strony proponujemy uczestnikom spojrzenie oczami osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami na bariery mogące występować w czasie podróży transportem zbiorowym. Z drugiej strony wskazujemy praktyczne rozwiązania i zasady komunikowania się i udzielania pomocy takim osobom, a więc oferujemy nabycie praktycznych umiejętności. Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, w małych grupach i uzyskały wysoką ocenę pracowników przedsiębiorstw transportowych biorących udział w ich pilotażu.

Zarówno PFRON jak i realizator szkoleń firma PIR sp. z o.o. służymy radą, pomocą i odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z uczestnictwem.

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do kontaktu i do zgłaszania się do udziału w szkoleniach (maile i telefony znajdują się na końcu informacji).

Z poważaniem,

Dorota Habich

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych

Informacja o szkoleniach i sposobie rekrutacji TUTAJ >>>