Starosta Augustowski oraz Prezes Augustowskiego Klubu Strzeleckiego Krechowiak zapraszają do wzięcia udziału w turnieju strzeleckim z okazji 100. rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego.

Zawody zostaną rozegrane 24 lipca 2021 roku na strzelnicy sportowej w Klonownicy k/Augustowa. Początek imprezy o godz. 8.45.

Red.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

REGULAMIN TURNIEJ STRZELECKI POD PATRONATEM STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Z OKAZJI

100. ROCZNICY ODZNACZENIA KRZYŻEM SREBRNYM VIRTUTI MILITARI

ORAZ

PRZYBYCIA DO AUGUSTOWA 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH im. płk Bolesława MOŚCICKIEGO

Augustów, 24 lipca 2021 r.

CEL ZAWODÓW

1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców i gości Powiatu Augustowskiego. 2) Upamiętnienie historii I Pułku Ułanów Krechowieckich. 3) Krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych. 4) Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 5) Propozycja nowych form spędzania wolnego czasu.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE – RODZAJ ZAWODÓW, ICH ORGANIZACJA,

TERMINY

1) Uczestnicy zawodów:

a) W zawodach udział biorą osoby indywidualnie (oddzielnie mężczyźni i kobiety). Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie startowego w wysokości 50 zł od osoby do 19 lipca 2021 r. na numer konta AKS Krechowiak: Credit Agricole 90 1940 1076 3197 7867 0000 0000 z dopiskiem „startowe” lub bezpośrednio przed zawodami. b) Zgłoszenie uczestnictwa do 20 lipca 202l r. pod numerem telefonu 601 176 706

2) Punktacja:

Indywidualna o tytuł Najlepszego Zawodnika i Zawodniczki

3) Organizacja zawodów:

a) Przyjazd zawodników 24 lipca 2021 roku do godz. 8.45 na strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa. b) Program zawodów: · 9.00 – odprawa techniczna · 9.30 – rozpoczęcie zawodów · 14.00 – uroczyste zakończenie zawodów · 14.30 – wyjazd zawodników

III. KONKURENCJE SPORTOWE

1) Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu: · Odległość strzelania – 25 m · Cel – tarcza TS-2 · Postawa – stojąc (dopuszcza się strzelanie oburącz) · Ilość strzałów – 5 próbnych (czas 3 min.), 20 ocenianych (czas 8 min.) · Ocena wyników – suma punktów uzyskanych w strzelaniu

Sprzęt strzelecki:

Broń, amunicję i tarcze dostarcza organizator. Dopuszcza się użycie broni własnej.

IV. OCENA I KLASYFIKACJA

1) Ocena wyników indywidualnych:

a) Indywidualnie w pistolecie sportowym kobiety b) Indywidualnie w pistolecie sportowym mężczyźni W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów klasyfikacyjnych przez dwie lub więcej osób, o kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji generalnej decyduje ilość dziesiątek, dziewiątek, ósemek.

Sędziowie Zawodów mogą brać czynny udział w Turnieju jako zawodnicy a ich wyniki są liczone do klasyfikacji. Nie dotyczy to Sędziego Głównego, który może startować ale nie podlega klasyfikacji /PK/. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest ostateczna. Osoby poniżej 18 roku życia strzelają wyłącznie z instruktorem.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1) Indywidualnie

a) W strzelaniu z pistoletu sportowego kobiety i mężczyźni – za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody i medale, za zajęcie IV, V, VI miejsca – dyplomy,

VI. WRĘCZENIE NAGRÓD

Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.

ORGANIZATORZY