Centrum aktywności seniorów w Augustowie i ośrodek społeczno-edukacyjny w Żarnowie. We wtorek, 20 lipca, Wiesława Burnos i Marek Malinowski, członkowie zarządu województwa, podpisali umowy na dofinansowanie tych inwestycji z funduszy europejskich.

grafika: UM w Augustowie

Augustów utworzy centrum aktywności seniorów, na co wyda 1,2 mln zł, a dofinansowanie przekroczy 570 tys. zł. Rozbuduje w tym celu budynek, wykona również instalacje: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, centralnego ogrzewania oraz kanalizację sanitarną.

– Jako zarząd chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy skierowane do seniorów. Musimy zadbać, by nie czuli się osamotnieni i niepotrzebni. Seniorzy w klubach i centrach aktywności odkrywają nowe pasje, nawiązują znajomości, aktywnie spędzają swój wolny czas. To bardzo cenne przedsięwzięcia

– mówiła Wiesława Burnos.

Z kolei Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie przebuduje i rozbuduje budynek po zlewni mleka w Żarnowie, po czym kupi wyposażenie i przystosuje go do celów społecznych i edukacyjnych. Inwestycja będzie kosztować ponad 700 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 482 tys. zł.

– Takie miejsca są bardzo potrzebne w małych miejscowościach. Integrują mieszkańców, pobudzają do aktywności. Są ważnym elementem budowania silnej lokalnej społeczności

– podkreślał Marek Malinowski.

Te projekty wpłynęło na konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Kanał Augustowski.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Półtorak

|wrotapodlasia.pl