W poniedziałek 22 lutego, na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach otwarto nową halę produkcyjną. Uroczystościom towarzyszyła wizyta wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że, mimo sytuacji pandemicznej w kraju, program „praca dla więźniów” jest programem kluczowym w polityce penitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obiekt o powierzchni ponad 1.850 m2 sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo w suwalskim areszcie przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 65 osadzonych. Osadzeni będą pracować na zlecenie lokalnej firmy przy produkcji listew przypodłogowych.

Oficjalnego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej – poseł Aleksandra Szczudło, posłowie Jerzy Małecki oraz Jarosław Zieliński, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło oraz Radosław Mroczkowski, prezes zarządu firmy Salag.

Hala produkcyjna przy Areszcie śledczym w Suwałkach jest drugim tego typu obiektem w Podlaskiem. Wcześniej taki budynek powstał przy więzieniu w Czerwonym Borze w powiecie zambrowskim.

|Bart.

Zdjęcie: Marcin Kapuściński / Radio Białystok