W tym celu miasto rozpoczęło zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

zdjęcie ilustracujne

Mówi zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski.

– Chcielibyśmy dokonać rozszerzenia funkcji dla tego obszaru. Wiemy, że jest tam zrekultywowane składowisko. Zamierzamy rozpocząć projektowanie na tym terenie tak zwanych instalacji OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.  Myślimy o farmach fotowoltaicznych lub innych obiektach, które będą produkowały prąd. Wiemy, jak w obecnych czasach jest to istotne. 

Zmiany obejmą również tereny obok dawnego wysypiska śmieci. 

– Chcielibyśmy rozszerzyć objęte planem nieruchomości o funkcję produkcyjną. Ona jest zgodna ze studium. Dotyczy to szczególnie działki, którą planujemy przeznaczyć na bazę spółki Necko. Będzie mogła być prowadzona tam działalność z zakresu odbioru śmieci komunalnych lub inna – na przykład transport publiczny.  

Wysypisko śmieci w Augustowie zamknięto w 2010 roku.

| red: mik

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki