Wynika tak z badań przeprowadzonych jesienią w szkołach średnich oraz podstawowych. Najgorzej jest z papierosami oraz ich nowszymi odpowiednikami, czyli e-papierosami.

zdjęcie ilustracyjne

Kierownik wydziału spraw społecznych i administracyjnych urzędu miejskiego Michał Kotarski podkreśla, że z raportu wynika, iż augustowska młodzież sięga po nielegalne substancje rzadziej niż ich rówieśnicy z innych części Polski.

Wynika z niego, że w Augustowie młodzi po raz pierwszy sięgają po alkohol w wieku 14 lat. Natomiast średnia krajowa w tym przypadku to 12 lat. Mamy również znacznie mniejszy problem z narkotykami niż w reszcie kraju. Naszym głównym zmartwieniem jest jednak palenie papierosów.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie Barbara Cituk zapewnia, iż z raportu zostaną wyciągnięte konkretne wnioski.

Myślę, że jeśli będziemy prowadzili odpowiednią profilaktykę i skorzystamy z wiedzy specjalistów, to jesteśmy w stanie pracować nad tym, aby w przyszłości nie było już u nas alkoholików. Jest to jednak proces złożony z wielu elementów. Ważne jest m.in. środowisko szkolne i rówieśnicze oraz sposób spędzania wolnego czasu. Ważne jest, aby każdy miał dostęp do pomocy. Ze środków z tzw. opłaty korkowej w przyszłym roku planujemy udostępnić szereg punktów, do których można się w tej sprawie zgłosić.

Wiceburmistrz Filip Chodkiewicz zwraca uwagę, że niezwykle ważna jest tu nieustanna praca z dziećmi i młodzieżą.

Najwięcej zagrożeń dotyka ich w wakacje. Powinien więc to być okres, w którym wykazujemy specjalną czujność i organizujemy więcej zajęć. Już teraz przeznaczamy konkretne środki na prowadzenie działań profilaktycznych. Dotujemy zajmujące się tym organizacje pozarządowe. Są to wszelkiego rodzaju zajęcia, prowadzenie doradztwa oraz działanie klubów anonimowych alkoholików.

Podczas tworzenia raportu przeprowadzono również kontrolę w punktach gastronomicznych oraz sklepach. Za sprawą „anonimowego klienta” udowodniono, że w kilku takich miejscach pracownicy sprzedają alkohol nieletnim nie sprawdzając przy tym ich wieku.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki