ZPP PISZE DO PREMIERA W SPRAWIE USŁUGI REJESTRACJI POJAZDÓW PRZEZ SALON SPRZEDAŻY NA RZECZ NABYWCY

Autor / 9 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Od 4 czerwca 2021 roku zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w myśl których salony sprzedaży pojazdów samochodowych będą prowadziły usługę rejestracji pojazdu przez salon na rzecz nabywcy pojazdu. Związek Powiatów Polskich wyraża zaniepokojenie i pyta premiera o stan przygotowań rozwiązań teleinformatycznych.

zdjęcie ilustracyjne

W założeniu, salon sprzedaży pojazdów samochodowych będzie mógł zarejestrować pojazd w oparciu o komunikację elektroniczną z odpowiednimi organami rejestrującymi – starostami i prezydentami miast na prawach powiatu.

Wniosek o rejestrację ma być składany przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do wniosku załącza się dodatkowo w postaci elektronicznej oryginał lub kopię upoważnienia do złożenia wniosku, dowodu nabycia pojazdu oraz inne wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym dokumenty.

Niestety rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Jak podkreśla ZPP, w obecnym stanie przygotowania systemów teleinformatycznych wskazany powyżej formularz będzie najprawdopodobniej przesyłany za pomocą sieci Internet; rejestracja pojazdów następuje natomiast w sieci wydzielonej nie mającej bezpośredniego połączenia z Internetem, w tym również z elektroniczną skrzynką podawczą. Może to skutkować sytuacją, w której organy odpowiedzialne za realizację zadania będą musiały ręcznie przenosić dane z jednego systemu do drugiego.

Problem stanowi też kwestia archiwizowania dokumentów. Jak wyjaśnia Związek Powiatów Polskich: powstała kuriozalna sytuacja, w której przedsiębiorca przesyła dokumenty w wersji elektronicznej, nie jest literalnie zobowiązany do dostarczenia papierowych oryginałów dokumentów, a jednocześnie organ rejestrujący jest zobowiązany do archiwizacji dokumentów w postaci papierowej. W skrajnym przypadku doprowadzi to do drukowania w urzędach przesłanych plików po to, aby wydruki zarchiwizować.

W związku z powyższym, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich zwróci się do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu przygotowania:

  • narzędzia technicznego umożliwiającego automatyczne przekazanie danych pomiędzy ePUAP i elektronicznymi skrzynkami podawczymi a CEPiK tak, by uniknąć niepotrzebnego i ryzykownego „ręcznego” przenoszenia danych,
  • repozytorium elektronicznych akt spraw z zakresu rejestracji pojazdów

Gdyby natomiast okazało się, że rozwiązania takie nie są obecnie prowadzone, ZPP wnioskuje o ich bezzwłoczne podjęcie.

|wartowiedziec.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content