Wyróżnienia, awanse i odznaczenia to wszystko wydarzyło się 24 maja w Płaskiej na uroczystym apelu z okazji 33. rocznicy powołania Straży Granicznej. Uroczysty apel rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Sławomir Klekotka witając przybyłych gości.

Przemówienie Starosty Piotra Rusieckiego w Płaskiej podczas 33. Rocznicy powstania Straży Granicznej

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i instytucji współpracujących na co dzień ze Strażą Graniczną.

Organizatorami apelu byli Komendanci Placówek SG z terenu Powiatu Augustowskiego, tj. ppłk SG Jarosław Oborski z Augustowa, ppłk SG Wojciech Sobolewski z Lipska oraz kpt. SG Paweł Piekarski z Płaskiej.

Powiat Augustowski podczas święta reprezentował Piotr Rusiecki – Starosta Augustowski, który w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom Straży granicznej za dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Augustowskiego, a także pełną poświęcenia służbę na granicy polsko – białoruskiej.

| źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Augustowie