Blisko 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG) obchodzi w poniedziałek, 16 maja, swoje święto. Tego dnia w 1991 r. formacja rozpoczęła służbę na granicy Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku SG obchodzi swój 31. jubileusz. W codziennym wykonywaniu ustawowych obowiązków wspiera ich prawie 3,5 tys. pracowników cywilnych, z czego większość stanowią kobiety.

Zgodnie z ustawą do głównych zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości o transgranicznym charakterze.

Międzynarodowa współpraca

Na terenie całego kraju Straż Graniczna systematycznie realizuje działania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Są to kontrole legalności pobytu i kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują również wiele czynności, które pozostają niewidoczne ze względu na ich operacyjny charakter – są one najważniejsze z punktu widzenia przeciwdziałania i eliminowania przestępczości zorganizowanej. Kluczowe znaczenie w zwalczaniu grup przestępczych, z uwagi na ich międzynarodową działalność, ma współpraca z innymi krajami.

Straż Graniczna jest uczestnikiem wspólnych operacji oraz zespołów śledczych w sprawach koordynowanych przez Europol, a realizowanych przez organy ścigania innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Formacja regularnie uczestniczy także w zagranicznych misjach, wspierając państwa zagrożone kryzysem uchodźczym.

Straż Graniczna od sierpnia 2021 r. dzielnie przeciwdziała nielegalnemu przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej. Skutecznie powstrzymuje olbrzymi napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Podlaski Oddział SG chroni 351 km polskiej granicy

Podlaski Oddział Straży Granicznej chroni granicę o długości 351 km (z czego 104 km stanowi granica polsko-litewska, a 247 km granica polsko-białoruska). W jego skład wchodzi 16 placówek. Obecnym dowódcą Oddziału jest gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk.

W podlaskim oddziale służy ponad 2 tys. funkcjonariuszy, co dowodzi, że jednostka Straży Granicznej w naszym województwie jest największa w kraju. Liczba funkcjonariuszy z roku na rok się powiększa, gdyż służyć chce coraz więcej chętnych. W 2022 r. liczba przewidywanych kandydatów wygląda następująco: 20 czerwca – 50 osób, 24 października – 55 osób.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w każdą środę o godz. 12.00 przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej. Każdy może wziąć w nim udział.

oprac. Cezary Rutkowski
na podst. strazgraniczna.pl oraz podlaski.strazgraniczna.pl
red.: Anna Augustynowicz

| wrotapodlasia.pl