Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie 4 – 6 kwietnia 2022 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, z wykluczeniem strefy objętej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Szczepienia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. 2013. 1737) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 – 2023 (Dz.U. 2022. 550).
W związku z powyższym, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prosi o udostępnienie mieszkańcom terenów objętych szczepieniami załączonej do niniejszego pisma ulotki zawierającej informacje dotyczące organizacji akcji szczepień oraz środków ostrożności i ograniczeń w czasie wykonywania szczepień, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta. 

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, w planowanym terminie: od 4 do 6 kwietnia 2022 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm; grubości ok. 1,5 cm oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik   z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp.  z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

|Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku