Opóźnia się bowiem opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów leżących bezpośrednio nad Nettą oraz przy plaży POSTiW.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Kierownik miejskiego wydziału architektury i gospodarki przestrzennej Marek Sadowski zapowiada, że dokument będzie gotowy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Wszystko komplikują bowiem kwestie dotyczące zupełnie innego miejsca.

Aby móc dalej prowadzić prace planistyczne w pierwszej kolejności należy zmienić granice stref uzdrowiskowych A i B. Konieczne jest to, aby m.in. umożliwić budowę następnych i funkcjonowanie istniejących już garaży znajdujących się w pobliżu ulicy Marii Konopnickiej. One teraz leżą na terenie strefy A. Zgodnie z prawem jest to niemożliwe. Pan burmistrz chciałby je zalegalizować.

Procedura zmian planu zagospodarowania trwa już od połowy 2020 roku.

Wniosek w zakresie korekty granic stref uzdrowiskowych wysłaliśmy już 1,5 roku temu do ministra zdrowia. Otrzymaliśmy odmowną decyzję, ponieważ trwała procedura operatu kontrolnego i według ministerstwa do momentu jego zatwierdzenia nie można wprowadzić takich zmian. Stąd właśnie tak duże przedłużenie.

Przypomnijmy, że forsowane przez urząd zmiany w planie spotykają się z protestem ze strony mieszkańców Augustowa. Zamiast hoteli w tym miejscu woleliby oni np. park.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/