Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że w związku z przeniesieniem z tymczasowej siedziby Centrum do stałej lokalizacji, w dniu 17 marca 2022 r. jednostka będzie nieczynna.

Ponadto informujemy, że od 21 marca 2022 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie będzie funkcjonować pod swoim stałym adresem tj. ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.

Zostaje przywrócony kontaktowy numer telefonu/faxu: 87 643 20 71.

Augustów, dnia 16 marca 2022 r.

|PCPR w Augustowie