Czy mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, jak wygląda Augustów? Czy ich głos należy brać pod uwagę? Pewnie wszyscy odpowiedzą twierdząco. Przecież mieszkańcy wybierają Burmistrza. Wybierają też Radnych. Miasto organizuje konsultacje społeczne, budżet obywatelski i na różne sposoby angażuje mieszkańców w proces decyzyjny. Mamy możliwość uczestniczenia z projektantami i inżynierami w konsultacjach nad rozwiązaniami, które jako mieszkańcy akceptujemy.

Ale jednocześnie jesteśmy bardzo zasmuceni faktem, że w procesie decyzyjnym dotyczącym ulic powiatowych, zdanie mieszkańców nie jest brane pod uwagę, konsultacje nie są prowadzone. Pomimo zebrania ponad 700 podpisów pod petycją dotyczącą obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej, zdanie mieszkańców nie zostało uwzględnione. Najważniejszym argumentem odmowy była realizacja projektu przebudowy ulicy powiatowej. Nie godzimy się na to, że sprawy finansowe są traktowane jako priorytet, natomiast oczekiwania mieszkańców miasta zupełnie pomijane.

Również w tym temacie Szanowni Państwo Radni wystosowali już mocny apel w postaci Uchwały Nr LI/520/22 z 8.08.2022 – a, propozycja Burmistrza dotycząca przejęcia ulicy przez miasto, kilkadziesiąt petycji składanych na papierze, które wpłynęły do Starostwa, nie były wystarczające, aby Starosta i Zarząd Powiatu zechciał jeszcze raz przeanalizować tak ważną decyzję i zdaniem wielu mieszkańców, dramatyczną w skutkach.

Pojawiła się jednak szansa, którą trzeba wykorzystać. Wszystko zależy teraz od Państwa Radnych.  Na wniosek burmistrza głos zabrał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Napisał wprost, że kasztanowce zasługują na ochronę i że Rada Miejska może objąć je ochroną. Wystarczą Państwa głosy na najbliższej sesji 8 grudnia o godzinie 11:00. To niezwykła szansa. Szansa na uszanowanie głosu mieszkańców. Szansa na zachowanie cennej zieleni. Szansa na ochronę cennych historycznie, krajobrazowo i ekologicznie drzew, które niestety są rzadkością w ścisłym centrum miasta.

Szanowni Radni! To szansa również dla Was na udowodnienie, że głos mieszkańców w mieście ma znaczenie. Według RDOŚ kasztanowce pożyją jeszcze nawet kilkadziesiąt lat. A więc może to być wspaniały gest wobec naszych dzieci i wnuków. Abyśmy wszyscy, całymi rodzinami mogli korzystać z klimatu ul. Kościelnej, chronić się w cieniu kasztanowców latem, a jesienią wspólnie zbierać kasztany.

Apelujemy do Państwa o objęcie ochroną w postaci ustanowienia Pomnika Przyrody kasztanowców na ul. Kościelnej, a tym samym ocalenia tych drzew przed całkowitym wyrębem.

Podpisano

Komitet Ochrony Zieleni Augustowa – KOZA

Aneta Cich

Agnieszka Grajewska

Urszula Jurgiel

Piotr Piłasiewicz