Znaczenie trasy Via Carpatia dla regionów, przez które przebiega oraz terminy jej realizacji były tematem środowego (05.05) panelu w ramach piątej edycji Kongresu 590. W spotkaniu z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury, wziął udział online Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Piotr Pilch, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

zdjęcie: UMWP

Inicjatorem powstania trasy Via Carpatia był śp. prof. Lech Kaczyński. Jej idea zrodziła się 15 lat temu, konstytuując się w ramach podpisywanych deklaracji łańcuckich. Jak stwierdzili uczestnicy spotkania, dziś Via Carpatia to w dużej mierze fakty. To 8800 km wiodących przez siedem krajów europejskich, zamieszkałych przez 125 mln ludzi.

– Dla naszego regionu Via Carpatia to kręgosłup rozwoju gospodarczego, to rozwój baz logistycznych i centrów dystrybucyjnych, powstanie terenów inwestycyjnych, zwiększenie ruchu turystycznego, poprawa infrastruktury dróg wojewódzkich, ale także powiatowych, a co za tym idzie, bezpieczeństwa na drogach – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Dodał, że powstająca trasa to liczące się połączenia wewnętrzne pomiędzy ośrodkami miejskimi, takie jak Białystok-Lublin, ale także zewnętrzne, jak to z Białorusią. Zaproponował też uczestnikom spotkania rozważenie pomysłu budowy dodatkowego korytarza kolejowego, wiodącego obok Via Carpatii, z południa na północ Europy.

Minister Adamczyk podkreślił, że idea budowy Via Carpatii jest popierana przez kraje sąsiedzkie, ale też państwa Unii Europejskiej.

– Dla Białorusi i Ukrainy to bezpieczna droga, którą można dojechać na południe Europy, gwarantowana przez stabilne państwo, jakim jest Rzeczpospolita Polska – mówił szef resortu infrastruktury.

Minister zapowiedział, że zakończenie obecnych etapów budowy Via Carpatii to kwestia najbliższych lat. Poszczególne jej odcinki, będą oddawane do użytku systematycznie od końca 2021 r. do końca 2025 r.


Małgorzata Sawicka
red.: Marcin Nawrocki
fot.: Anna Augustynowicz

***

Kongres 590 to wydarzenie, które skupia się na Polsce i narodowej gospodarce oraz stwarza możliwość dyskusji w gronie liderów z różnych branż i obszarów o ważnych dla naszego kraju sprawach. Doświadczenia roku 2020, które wywołały światowy kryzys gospodarczy, wymagają zrewidowania poglądów, zidentyfikowania zagrożeń i nowego spojrzenie na otaczający świat. 
5. edycja Kongresu 590 koncentruje się na pięciu kluczowych dla Polski obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce, eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz infrastrukturze. (źródło: strona internetowa Kongresu 590).