Mają się one znajdować wśród zabudowań miejscowości leżącej w gminie Augustów.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Mówi wójt Zbigniew Buksiński.

Do gminy wpłynęły dwa wnioski od prywatnych osób na budowę dwóch rolniczych biogazowni. Każda z nich ma mieć moc 499 KW. W tej chwili jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy celu publicznego. Żeby to zrobić, musimy uzyskać pozwolenie od starostwa i sanepidu.

Wójt przyznaje, że te plany budzą wśród mieszkańców kontrowersje.

Biogazownie będą zlokalizowane w pewnej odległości od zabudowań mieszkalnych. Część ich właścicieli złożyła do nas petycję, prosząc o nieudzielanie zgody. W piątek natomiast otrzymaliśmy pismo, w którym większość mieszkańców całej wsi sprzeciwia się budowie tych obiektów. Tak naprawdę nie będziemy mieli podstaw prawnych, by wydać decyzję odmowną. To, że ludzie protestują nie oznacza jeszcze, iż inwestycja nie może być zrealizowana.

Jeśli inwestor uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia, biogazownie powstaną najwcześniej w przyszłym roku.

A do sprawy wkrótce na naszej antenie wrócimy.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/ radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/