Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencję prasowa, której tematem było wsparcie proponowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administrację Skarbową w związku z wprowadzeniem przepisów w ramach Polskiego Ładu. Uczestniczyli w niej: Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Piotr Jurczuk – zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Beata Pawlińska-Wiak – dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Celem konferencji był przekaz dotyczący zaplanowanych działań, które kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem niezbędnych informacji w zakresie wprowadzonych zmian. W ramach pomocy oferowane są:

  • szkolenia przez internet – webinaria organizowane przez ZUS wspólnie z KAS,
  • indywidualna opieka dla przedsiębiorców w placówkach ZUS i KAS,
  • dyżury ekspertów w mediach,

Udostępniony zostanie kalkulator umożliwiający wyliczenie miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Polski Ład wywarł również wpływ na świadczenia emerytalno-rentowych z ZUS:

  • 95,1 proc. emerytów i rencistów ze świadczeniem do 4920 zł brutto – zyska wyższą wypłatę na rękę,
  • 4,9 proc. ogółu ze świadczeniem 4 920 zł –12 800 zł brutto – nie straci pod względem wypłaty netto,
  • 0,005proc. osób   ze świadczeniem ponad 12.800 zł brutto– otrzymają wypłaty na rękę niższe o kilka procent.

Przy propozycji Polskiego Ładu pojawiła się również pomoc skierowana do rodziców, by mogli godzić życie rodzinne z pracą zawodową. To rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów.

Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców. Rodzice sami zdecydują też, na co wydać pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem.

W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Do tej pory złożonych już zostało 350 tys. wniosków w całym kraju, a województwie podlaskim 10,8 tys. wniosków na blisko 11,2 tys. dzieci.

Kolejna forma wsparcia to dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To np. pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie, a także dzieci niespełniające kryterium wieku.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i przekazywane będzie bezpośrednio instytucji, w kwocie nie wiekszej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców. Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci w Polsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku