Oznacza to, że będą tam przyjmowani i leczeni wyłącznie chorzy na Covid-19.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Mówi starosta Jarosław Szlaszyński.

– Chcemy, aby ci, którzy znajdują się obecnie w szpitalu, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala, mogli dokończyć leczenie w Augustowie – o ile ten czas nie przekracza 2-3 dni. Tak, żeby unikać niepotrzebnego transportu. Z kolei pacjenci, którzy wymagają dłuższego leczenia, będą przewożeni do innych miast.

Część dotychczasowych usług szpital będzie jednak świadczył.

– W naszym szpitalu będzie funkcjonować opieka świąteczna i nocna w porze wieczorowej oraz w dni wolne od pracy, a także świąteczne. Będą również pracowały poradnie specjalistyczne. Obecnie w placówce znajduje się 20 pacjentów chorych na Covid-19. Oprócz łóżek szpitalnych zabezpieczyliśmy także dwa izolatoria, w których jest 35 łóżek przeznaczonych dla lżej chorych.

Pacjenci z Augustowa z innymi dolegliwościami będą kierowani do szpitali w Suwałkach, Sejnach czy Grajewie.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/suwalki/


SZPITAL W AUGUSTOWIE DLA PACJENTÓW Z KORONAWIRUSEM

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, od 19 października 2020 r. do odwołania, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 145 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W związku z powyższym, wstrzymane zostają przyjęcia do szpitala pacjentów z innymi schorzeniami.

Poradnie specjalistyczne oraz POZ będą pracowały bez zmian. Prowadzona będzie także rehabilitacja. Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań – od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie i od 8.00 do 8.00 dnia następnego w niedziele i święta.

Starostwo Powiatowe w Augustowie / augustowski.home.pl