Od dnia 7 marca 2022 r. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
będzie funkcjonował w budynku
Straży Pożarnej w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2

zdjęcie: arch. augustow.org

Naczelnik Wydziału – pokój 103, telefon 87 643 96 86

Leśnictwo – pokój 101, tel. 87 643 96 88

Ochrona środowiska – pokój 102, tel. 87 643 96 64

Geologia – pokój 106, telefon 87 643 96 85

|Starostwo Powiatowe w Augustowie